Opona jest szczególnie ważnym elementem samochodu – jedynym, który ma bezpośredni kontakt z podłożem. Chociaż dobre i odpowiednio zadbane ogumienie to najprostsza droga do poprawienia bezpieczeństwa jazdy, narosło wokół niego wiele niedomówień i mitów. Jedną z najbardziej problematycznych kwestii jest niewątpliwie maksymalna przydatność opony, czyli czas ich bezpiecznego użytkowania oraz wpływ starzenia się produktu na jego awaryjność.  

Stare opony

Temat trwałości opon wciąż wywołuje u kierowców wiele wątpliwości.

Jaka jest żywotność opon?

Niestety nie da się szczegółowo określić tego, jaka jest żywotność opon samochodowych. Maksymalny czas ich użytkowania (i zarazem ich maksymalny możliwy przebieg) jest wypadkową kilku czynników decydujących o zużyciu ogumienia.

Jednym z najważniejszych parametrów jest oczywiście wiek opony. Należy jednak pamiętać o tym, że data produkcji to nie wszystko. Innymi ważnymi aspektami są warunki drogowe, czyli częstotliwość z jaką koło musi zmagać się z zagrożeniami takimi, jak szutrowe odcinki trasy, ostre kamienie, wyboje, progi zwalniające czy krawężniki. Niebagatelne znaczenie mają także indywidualne nawyki kierowcy. Proces zużywania się ogumienia zwiększa się na skutek gwałtownych przyspieszeń, nagłych zrywów, awaryjnych hamowań oraz niedostosowania sposobu prowadzenia pojazdu do panujących warunków.

Swój wpływ mają również mniej oczywiste aspekty, czyli np. panujący klimat. Wystawienie opony na działanie ekstremalnych temperatur (wysokich lub zimnych), ekspozycja na światło słoneczne, deszcz, śnieg czy lód, mogą znacząco skrócić okres jej bezpiecznej eksploatacji. Zniszczenia mogą też powodować nieprzewidziane kontakty ogumienia z substancjami chemicznymi – olejem lub smarem.

Czas użytkowania opon może się też oczywiście odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od podejścia ich użytkownika do kwestii takich, jak standardowa konserwacja opon (regulacja powietrza, odpowiednie wyważenie, regularne kontrole), a także ich używanie zgodnie z przeznaczeniem (bez karygodnych błędów, takich jak spękana opona pozostawiona na kole, używanie modeli letnich zimą lub mieszanie różnych typów).

Kupując nową oponę, niestety nie da się precyzyjnie przewidzieć czasu jej przydatności do bezpiecznego użytkowania. W życiu każdej opony istnieją natomiast  pewne „daty graniczne” oraz proste sposoby na ocenienie tego, czy wciąż nadają się do użytkowania. Jaki jest zatem maksymalny wiek opony dobrej do jazdy?

Zmiana opony.

Starsze opony powinny być regularnie sprawdzane przez profesjonalistę.

Wiek opony a bezpieczeństwo

Jeszcze kilka lat temu powszechnie uważano, że opony zachowują pełnie swych właściwości wyłącznie przez pierwsze 5 lat od daty produkcji, a po tym czasie – dla własnego bezpieczeństwa, powinno się je wymienić.

Współcześnie nie jest to prawdą, niemniej jednak eksperci Michelin, czyli jednego z największych koncernów oponiarskich twierdzą, że kierowcy powinni mieć na uwadze wspomniany wcześniej okres 5 lat. Pół dekady to swego rodzaju kamień milowy w żywocie każdej opony. Po pięciu latach użytkowania powinny one być dokładnie sprawdzane przez profesjonalistę co najmniej raz w roku.

Zbyt długo używane opony samochodowe mogą być niebezpieczne. Według największych graczy w branży oponiarskiej (Michelin, Continental), stare opony to takie, które przekroczyły „magiczną” granicę 10 lat. Dziesięć lat to swego rodzaju data ważności opon. Jeżeli komplet nie został wymieniony w ciągu dekady od dnia produkcji, to należy go wymienić na nowy. Powinno się to zrobić nawet jeśli opony wydają się być w dobrym stanie, a ich wskaźnik zużycia bieżnika mieści się w ustawowej normie (>1,6 mm). Dotyczy to również modeli zapasowych.

Zdaniem producentów, nawet najlepsze i najbardziej trwałe opony letnie (czy zimowe) mogą po 10 latach okazać się niebezpieczne. Wpływa na to naturalne starzenie się opon, gumowa mieszanka po dekadzie może stracić swoje specjalne właściwości odpowiadające za bezpieczeństwo jazdy. Szczególnie groźne na drogach mogą okazać się stare opony zimowe, ponieważ ich stwardniała czy zwietrzała mieszanka może nie poradzić sobie w wymagających, ujemnych temperaturach lub na śniegu.

Zima na drogach

Zima to najbardziej wymagający sezon dla opon.

Jaki dystans można maksymalnie pokonać?

„Ile kilometrów może dana opona przejechać?” – to pytanie często zadawane przez kierowców w serwisach wulkanizatorskich. Podobnie jak w przypadku prób oszacowania potencjalnego czasu użytkowania ogumienia, takie dywagacje okazują się czcze. Jeżeli wiek opony nie przekroczył jeszcze 10 lat, a nasza kontrola nie wykazała w niej żadnych uchybień ani uszkodzeń, możemy śmiało jeździć.

Najważniejsze, aby dla własnego bezpieczeństwa regularnie sprawdzać stan swojego ogumienia. Najlepiej robić to raz w miesiącu oraz dodatkowo, przed każdym wyruszeniem w dalszą trasę. Ważność opon to jedno, ale czego należy szukać podczas rutynowych oględzin?

Kluczowe są także organoleptyczne wrażenia w czasie jazdy, czyli tzw. „czucie opony”. Jakiekolwiek niepożądane wibracje, „bicie” lub inne zakłócenia w trakcie podróży mogą wskazywać na uszkodzenie lub nadmierne zużycie ogumienia.

Żywotność zarówno opon zimowych, jak i letnich jest w dużej mierze nieprzewidywalna, warto jednak pamiętać o tym, że można ją zmaksymalizować poprzez odpowiednią konserwację, kontrolę oraz dbałość o szczegóły.