Nieznajomość prawa szkodzi – to znane łacińskie porzekadło może być również przestrogą dla tych, którzy korzystając ze świątecznej przerwy lub ferii zimowych wybierają się za granicę. Podróżowanie w obrębie Unii Europejskiej jest niezwykle proste – wystarczy mieć odpowiednie środki, plan oraz znać przepisy obowiązujące w kraju, do którego się wybieramy.

Zignorowanie obowiązku stosowania opon zimowych lub posiadania innych artefaktów związanych z bezpiecznym podróżowaniem zimą, może być dla nas bardzo kosztowne, nie tylko ze względu na wysokość mandatów w niektórych krajach członkowskich. Bagatelizując zagrożenia związane z bezpieczeństwem jazdy w zimowych warunkach narażamy bezpieczeństwo swoje i bliskich. 

Dobra zimówka nie musi być droga, a podróżowanie dzięki niej będzie spokojne, komfortowe i bezpieczne. 

Zorientuj się, co powinieneś wiedzieć, zanim wyruszysz w samochodową podróż po Europie!

                                

 

Gdzie są obowiązkowe opony zimowe?

Opony zimowe w Norwegii

Sezon zimowy rozpoczyna się oficjalnie 1 listopada i trwa do pierwszego poniedziałku po świętach Wielkanocnych. Wyjątkiem są powiaty Nordland, Troms oraz Finnmark (15 października - 1 maja).

Opony zimowe

 • Przepis nakazuje dostosowanie samochodu do warunków drogowych, a także zadbanie o jego wystarczająco dobrą przyczepność.
 • Samochody cięższe niż 3,5 tony mają obowiązek posiadania odpowiednich gum i łańcuchów. Wymóg z 2015 roku obejmuje również osie podnośne. Odpowiednie ogumienie musi posiadać symbole M+S „mud and snow” (błoto i śnieg), 3PMSF (3 szczyty górskie oraz płatek śniegu).

Głębokość bieżnika

 • Nie mniej niż 3 mm,
 • Minimalnie 5 mm - dla samochodów powyżej 3,5 t.

Opony z kolcami

 • Można stosować, jeśli wymagają tego warunki.
 • Dla pojazdów poniżej 3,5 tony montowane na wszytkich kołach, pojazd ważący więcej jest zobowiązany założyć je na tej samej osi, przy czym jeśli zostały rozmieszczone symetrycznie na osi podłużnej, wystarczy by jedno z kół bliźniaczych posiadało taką oponę.
 • Okręgi: Oslo i Trondheim wyłącznie gdy uiszczona została dzienna opłata drogowa 30 NOK/15 PLN.

Łańcuchy

 • Można używać w sezonie zimowym i poza, jeżeli warunki tego wymagają.
 • Kierowcy poruszający się po drogach Norwegii powinni cały czas przewozić ze sobą łańcuchy na wypadek nagłej zmiany warunków, kierowcy pojazdów powyżej 3,5 t mają obowiązek przewożenia łańcuchów śniegowych niezależnie od panujących warunków na drogach.

 

Opony zimowe w Szwecji

Sezon rozpoczyna się 1 grudnia i trwa do 31 marca. Wymienione poniżej przepisy obowiązują również zarejestrowane ze granicą samochody osobowe i lekkie samochody dostawcze, które w tym okresie poruszają się po terytorium kraju.

Opony zimowe

 • Opony zimowe obowiązkowe lub całoroczne/letnie z oznakowaniem M+S lub 3PMSF.
 • Obowiązek obejmuje pojazdy każdego typu, również koła ciągniętej przyczepy.

Głębokość bieżnika

 • Nie mniej niż 3 mm,
 • Minimalnie 5 mm - dla samochodów powyżej 3,5 t.

Opony z kolcami

 • Można stosować od 1 października do 15 kwietnia lub jeśli wystąpią warunki zimowe.
 • Jeżeli zostały one zamontowane w aucie , to przyczepa przymocowana do niego musi zostać wyposażona w ten sam sposób.
 • Pojazd nie może posiadać jednocześnie opon z kolcami i bez.

Łańcuchy

 • W Szwecji kierowcy są zobowiązani wozić ze sobą łańcuchy przeciwpoślizgowe, by w razie zmiany warunków drogowych móc je szybko zamontować na kołach pojazdu.

 

Opony zimowe w Finlandii

Ogumienie zimowe to wymóg prawny w okresie między 1 grudnia a końcem lutego, ale może on zostać przedłużony do dnia 20 kwietnia, jeśli to konieczne.

Opony zimowe

 • Obowiązek jeżdżenia na zimówkach obejmuje również turystów poruszających się po kraju samochodem.
 • Poza sezonem używanie opon zimowych jest dozwolone, gdy wymagają tego warunki drogowe.
 • Samochody ciężarowe do 3,5 tony nie są objęte obowiązkiem montażu modeli zimowych.

Głębokość bieżnika

 • Dla aut poniżej 3,5 tony powinna wynosić 3 mm i co najmniej 1,6 mm dla pojazdów powyżej 3500 kg.

Opony z kolcami

 • Dozwolone od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po świętach Wielkanocnych.
 • Jazda na oponach okolcowanych jest zgodna z prawem, jeśli zamontowane są na wszystkich 4 kołach pojazdu.
 • Dopuszcza się stosowanie tego ogumienia poza sezonem zimowym, gdy warunki pogodowe nie ulegną poprawie.

Łańcuchy

 • W Finlandii każdy pojazd musi być wyposażony w łańcuchy śniegowe.
 • Łańcuchów wolno używać tylko na drogach pokrytych śniegiem lub lodem.

Wskaźnik poziomu 4 mm na oponie zimowej.

Opony zimowe w Estonii

Każdy pojazd w okresie od 1 grudnia do 1 marca musi być wyposażony w opony zimowe (w sytuacji gdy wymagają tego warunki pogodowe, czas ten może zostać wydłużony i obejmować przedział między październikiem a kwietniem).

Opony zimowe

 • Obowiązek dotyczy również turystów. 

Głębokość bieżnika

 • Minimalnie 3 mm.

Opony z kolcami

 • Dozwolone w okresie między 1 października a 30 kwietnia, tylko wpojazdach o masie poniżej 3,5 tony.

Łańcuchy

 • Tylko na oblodzonych lub pokrytych śniegiem drogach.

 

Opony zimowe na Łotwie

Obowiązek jazdy na oponach zimowych oficjalnie obejmuje okres od 1 grudnia do 1 marca, dla wszytkich pojazdów poniżej 3,5 tony, jak i przyczep. 

Opony zimowe

 • Obowiązek dotyczy mieszkańców, jak i turystów. 

Głębokość bieżnika

 • Przewidziana w ustawodawstwie łotewskim minimalna i dopuszczalna głębokość bieżnika dla opon zimowych wynosi 4 mm.

Opony z kolcami

 • Stosowanie opon okolcowanych jest dozwolone w okresie od 1 października do 30 kwietnia dla pojazdów, których masa całkowita DMC nie przekracza 3,5 tony.

Łańcuchy

 • Tylko na oblodzonych lub pokrytych śniegiem drogach.

 

Opony zimowe na Litwie

Na Litwie jazda na oponach zimowych jest obligatoryjna w okresie między 1 listopada a 1 kwietnia. Obowiązek dotyczy wszystkich pojazdów o masie całkowitej niższej niż 3,5 tony.

Opony zimowe

 • Obowiązek jazdy na oponach zimowych dotyczy turystów, za brak prawidłowego wyposażenie grozi mandat wysokości 50PLN.

Głębokość bieżnika

 • Dopuszczalna minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.

Opony z kolcami

 • Mogą być stosowane w okresie między 1 listopada a 1 kwietnia.
 • Pojazdy poruszające się na oponach z kolcami muszą posiadać określone oznakowanie z tyłu (trójkąt równoboczny z czerwonym obramowaniem i symbolem opony kolcowanej w środku).
 • Długość boku trójkąta powinna wynosić od 2 do 3 mm.

Łańcuchy

 • Tylko na oblodzonych lub pokrytych śniegiem drogach.

 

Opony zimowe w Niemczech

Obowiązek opon zimowych w Niemczech jest sytuacyjny (uzależniony od warunków panujących na drogach). Nie ma określonych dat, które wskazywałyby, kiedy należy stosować zimówki w Niemczech, ale jazda na niewłaściwym ogumieniu podlega karze w wysokości 60 EUR.

Stworzenie utrudnienia w ruchu dla innych pojazdów grozi mandatem w wysokości 80 EUR. Przyczynienie się do stworzenia niebezpiecznej sytuacji na drodze może skutkować grzywną wynoszącą 80 EUR.

Kierowca, który spowodował wypadek obciążony będzie kwotą 120 EUR, oprócz konsekwencji finansowych, za każde z wyżej wymienionych wykroczeń naliczony zostaje 1 punkt karny (system Flesburg). 

Oprócz łańcuchów kierowcy zobowiązani są wozić łopatę, kilof i linkę holowniczą.

Opony zimowe

 • Gdy warunki pogodowe tego wymagają, obowiązkiem ich montażu objęte są pojazdy o masie do 3,5 tony, alternatywnie dopuszczalny jest montaż modeli z oznaczeniem M+S na wszystkich kołach.
 • W warunkach zimowych, auta powyżej 3,5 tony DMC zobowiązane są zamontować na osiach napędowych opony M+S.

Głębokość bieżnika

 • Dopuszczalna głębokość bieżnika opon zimowych to 1,6 mm, jednak specjaliści zalecają by oscylowała ona w granicach 4 mm.

Opony z kolcami

 • Opony okolcowane nie są dozwolone, z wyjątkiem drogi przebiegającej przez „Kleines Deutsches Eck”.

Łańcuchy

 • W razie potrzeby można stosowac łańcuchy, ale tylko zgodnie z oznaczeniami drogowymi. Maksymalna prędkość poruszania się z zamontowanymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi to 50 km/h.

 

Opony zimowe w Czechach

W Czechach kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych w okresie między 1 listopada a 31 marca.

W okresie od 1 listopada do 30 kwietnia wszystkie samochody powyżej 3,5 t poruszające się po odpowiednio oznakowanych drogach „Zimni vybava”, muszą być wyposażone w ogumienie zimowe na wszystkich osiach napędowych. W tym przedziale czasowym na terenach z obowiązującym zakazem używania soli, wszystkie pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t mają nakaz posiadania opon zimowych oraz łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Opony zimowe

 • Kierowcy na terenie Czech zobowiązani są do posiadania opon zimowych na wypadek wystąpienia niesprzyjających warunków.

Głębokość bieżnika

 • Nie mniej niż 4 mm,
 • Minimalnie 6 mm - dla samochodów powyżej 3,5 t.

Opony z kolcami

 • W Czechach obowiązuje zakaz używania opon z kolcami.

Łańcuchy

 • Obowiązują na drogach opatrzonych specjalnym oznaczeniem i powinny być zamontowane na co najmniej dwóch kołach napędowych o 3 lub więcej osiach. Dla pojazdów poruszających się po drodze z zamontowanymi łańcuchami, maksymalna prędkość wynosi 50 km/h.

Łańcuchy śniegowe poprawiają przyczepność pojazdu w ekstremalnych warunkach zimowych.

Opony zimowe w Austrii

W sezonie, który rozpoczyna się 1 listopada a kończy 15 kwietnia, kierowcy muszą używać opony zimowe. Austria to jedno z tych państw, w których za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zmiany ogumienia można otrzymać naprawdę wysoki mandat.

Opony zimowe

 • Samochody o masie poniżej 3,5 tony muszą mieć zamontowane na wszystkich kołach opony zimowe, natomiast cięższe - przynajmniej na jednej osi napędzanej.
 • Zignorowanie przepisów może skutkować zakazem dalszej jazdy oraz wysokimi mandatami (od 35 do nawet 5 000 EUR).

Głębokość bieżnika

 • Opony diagonalne – 6 mm.
 • Opony radialne – 5 mm.

Opony z kolcami

 • Dozwolone są między 1 października a 31 maja jedynie dla pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (pod warunkiem, że zostały zamontowane na wszystkich kołach).
 • Zabrania się ich używania w okresie od czerwca do września. W pozostałych miesiącach mogą być stosowane (jeżeli gubernator danego stanu nie postanowi inaczej).
 • Przyczepa ciągnięta przez pojazd z oponami okolcowanymi powinna być wyposażona w ogumienie tego samego typu.
 • Jeśli auto ma zamontowane takie opony, powinno mieć z tyłu umieszczoną plakietkę ze stosowną informacją.

Łańcuchy

 • Z wyjątkiem komunikacji publicznej, każdy kierowca w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia zobowiązany jest do przewożenia ilości wystarczającej na zabezpieczenie co najmniej dwóch osi napędowych.
 • Dozwolone są tylko na drodze pokrytej śniegiem lub oblodzonej między 1 listopada a 15 kwietnia.
 • Maksymalna prędkość, którą może rozwinąć pojazd poruszający się z łańcuchami na kołach wynosi 50 km/h.
 • Muszą być zgodne ze standardem ONORM i CE.
 • Obowiązkowy montaż nakazuje znak drogowy „Schneeketten vorgeschrieben".

 

Opony zimowe w Słowenii

Słoweńskie prawo wymaga, aby pojazdy miały zamontowane opony zimowe lub woziły w bagażniku łańcuchy śnieżne. Samochody ciężarowe muszą mieć zamontowane modele zimowe przynajmniej na jednej osi napędzającej. Rozporządzenie obowiązuje również pojazdy z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi, ale tylko podczas zimy (np. śniegu, czarnego lodu itp.). Zaleca się, aby w sezonie zimowym wozić ze sobą koc i łopatę.

Opony zimowe

 • Brak właściwych opon i łańcucha karany jest grzywną 125 EUR lub 417 EUR, jeśli spowodowuje to opóźnienie na drodze.
 • Regulacje dotyczą wszystkich pojazdów.

Głębokość bieżnika

 • Minimalna głębokość bieżnika opony musi wynosić 3 mm.

Opony z kolcami

 • Stosowanie tego typu ogumienia jest zabronione dla wszystkich pojazdów na każdej drodze.

Łańcuchy

 • Powinny być przewożone w każdym bagażniku.
 • Jeżeli auto porusza się na oponach letnich bez nich, może nie zostać wpuszczone do Słowenii.
 • Samochody 4x4 ze stale włączonym napędem, muszą zamontować je przynajmniej na jednej osi.
 • Maksymalna prędkość z jaką mogą poruszać się pojazdy z łańcuchami wynosi 50 km/h.

 

Opony zimowe w Chorwacji

Na głównych drogach ogumienie zimowe obowiązuje od 15 listopada do 15 kwietnia, niezależnie od warunków pogodowych.

Opony zimowe

 • Pojazdy poniżej 3,5 tony mają obowiazek stosowania ogumienia zimowego lub letniego z dodatkowym wyposażeniem w postaci łańcuchów śnieżnych.
 • Autobusy oraz auta ciężarowe mają obowiązek montażu opon zimowych lub zastosowania łańcuchów na osie napędzane.

Głębokość bieżnika

 • Nie mniej niż 4 mm. 

Opony z kolcami

 • Zabronione na terytorium kraju. 

Łańcuchy

 • Chorwackie prawo nakazuje przewożenie.
 • Kiedy na drogach leży 5 cm śniegu lub gdy nawierzchnia jest pokryta lodem, pojazd musi załozyć je przynajmniej na osi napędowej.
 • Policja może nakazać montaż.
 • Łopata śniegowa stanowi obowiązkowe wyposażenie dla samochodów firmowych.

 

Opony zimowe w Rumunii

Obowiązek stosowania opon zimowych w Rumunii dotyczy dróg pokrytych śniegiem lub lodem między 1 listopada a 31 marca oraz dla osi napędowej wszystkich pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Samochody poniżej tej masy muszą zostać wyposażone w łańcuchy śniegowe, które to z kolei powinny zostać zamontowane na kołach, gdy zostanie to zasygnalizowane przez specjalne znaki.

Opony zimowe

 • Nakaz stosowania 1 listopada do 31 marca (jeśli występują warunki zimowe)

Głębokość bieżnika

 • Powinna wynosić nie mniej niż 2 mm.

Opony z kolcami

 • Zabronione na terenie kraju.

Łańcuchy

 • Obowiązkowe tylko na oznaczonych odcinkach drogi, dla aut nie przekraczających 3,5 tony.
 • Policja ma prawo wstrzymać ruch pojazdów pow. 12 ton, gdy uzna, że wystąpiły zbyt trudne warunki drogowe.

 

Opony zimowe na Słowacji

Sezon zimowy na Słowacji trwa od 15 listopada do 31 marca, a opony zimowe są obowiązkowym wyposażeniem samochodów w tym okresie. Samochody dostawcze do 3,5 tony muszą posiadać opony zimowe na wszystkich osiach (powyżej 3,5 t na kołach co najmniej jednej osi).

Opony zimowe

 • Samochody przewożące osoby i towary muszą mieć opony zimowe na co najmniej jednej osi napędowej.

Głębokość bieżnika

 • Nie mniejsza niż 3 mm.

Opony z kolcami

 • Zakaz stosowania.

Łańcuchy

 • Muszą być przewożone w pojeździe, a także używane zgodnie ze znakami drogowymi oraz dostosowne do panujących warunków.

Opony zimowe gwarantują bezpieczeństwo w zimowych warunkach.

Opony zimowe w Bośni i Hercegowinie

Pojazdy muszą zostać wyposażone w ogumienie zimowe między 15 listopada a 15 kwietnia, w tym też czasie wszystkie auta powyżej 3,5 tony mają obowiązek posiadać łopatę do odgarniania śniegu.

 

Opony zimowe

 • Obowiazkowe montowanie opon zimowych lub całorocznych z oznaczeniami M+S i 3PMSF
 • Alternatywą jest zamontowanie łańcuchów na oponach letnich, jednak wyłacznie na osi napędowej. 

Głębokość bieżnika

 • Nie mniej niż 4 mm. 

Opony z kolcami

 • Zabronione.

Łańcuchy

 • Stanowią obowiązkowe wyposażenie, każdy pojazd musi posiadać co najmniej jedną parę na oś napędową.

 

Opony zimowe w Serbii

W Serbii istnieje obowiązek używania opon zimowych w okresie od 1 listopada do 1 kwietnia na wszystkich 4 kołach, natomiast w terenach górskich dodatkowo łańcuchów.

 

Opony zimowe

 • Obowiązkowe.

Głębokość bieżnika

 • W sezonie zimowym wynosi ona 4 mm.

Opony z kolcami

 • Są zabronione na terenie całego kraju.

Łańcuchy

 • Obowiązkowe na obszarze górskim.

Wiedząc, w którym kraju musisz używać opon zimowych unikniesz mandatu.

Opony zimowe w Turcji

Okres zimowy w Turcji trwa od 1 grudnia do 1 kwietnia. Na terenie Turcji istnieje obowiązek stosowania opon zimowych w wybranych 54 województwach. Kierowcom, którzy nie dostosują się do tego przepisu grozi kara w wysokości 77 YTL. Po otrzymaniu mandatu kierowcy muszą dostosować, w ciągu 7 dni, wyposażenie auta do przepisów. Jeśli po drugiej kontroli samochód nadal nie będzie miał odpowiedniego wyposażenia, auto zostanie wycofane z ruchu.

Opony zimowe

 • Pojazdy handlowe przewożące ładunek lub pasażerów między miastami są zobowiązane do zainstalowania opon zimowych, wkrótce będzie to konieczne również dla samochodów prywatnych.
 • Brak odpowiedniego wyposażenia grozi grzywną do 519 lir tureckich (235 USD).
 • Ciężarówki, ciągniki siodłowe i autobusy są zobowiązane posiadać na osiach napędowych modele oznaczone M+S i 3PMSF.
 • Furgony, lekkie ciężarówki, przetworniki i samochody osobowe, używane do celów handlowych (Taxi, itd.), muszą mieć zamontowane opony z symbolem M+S i 3PMSF na wszystkich osiach.

Głębokość bieżnika

 • Dla pojazdów użytkowych wynosi minimum 4 mm.

Opony z kolcami

 • Turcja wprowadziła ogólny zakaz. Czasowo zezwala się jednak na stosowanie takiego ogumienia, gdy na drogach pojawi się gruba warstwa lodu.

Łańcuchy

 • Zalecane, gdy droga pokryta jest śniegiem lub lodem.
 • Podczas sezonu powinny być przewożone w każdym pojeździe.

 

SYTUACJE SZCZEGÓLNE STOSOWANIA OPON ZIMOWYCH

 

Opony zimowe w Hiszpanii

Brak przepisów regulujących używanie opon zimowych.

Opony zimowe

 • Obowiązkowe, gdy jest to określone przez znaki drogowe lub dekret królewski.

Głębokość bieżnika

 • Nie może być mniejsza niż 1,6 mm.

Opony z kolcami

 • Stosowanie kolców wielkości 2 mm dopuszczalne jest, jeśli drogi pokryte są warstwą lodu.
 • Zaopatrzenie w tego typu ogumienie może nakazać również dekret królewski.
 • Przepisy nie regulują prędkości i przedziału czasowego, w którym można ich używać.

Łańcuchy

 • Dozwolone.
 • Obowiazkowe, gdy nakazują znaki drogowe lub kiedy został wydany dekret, tylko na drogach pokrytych śniegiem i lodem.

 

Opony zimowe we Francji

We Francji, zarówno od właścicieli samochodów osobowych, jak i pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony nie wymaga się, wedle przepisów prawa, montowania opon zimowych, ale każdy kierowca ma obowiązek dostosować swój pojazd do warunków panujących na drodze, jeśli tego nie zrobi może zostać ukarany mandatem w wysokości 135 EUR.

 

Opony zimowe

 • Nakaz posiadania obowiązuje w Alpach francuskich, gdzie kierowcy powinni również przewozić łańcuchy przeciwpoślizgowe.

Głębokość bieżnika

 • Powinna wynosić minimum 3,5 mm.

Opony z kolcami

 • Kierowcy samochodów do 3,5 tony mogą ich używać od początku listopada do końca marca, o ile mają na samochodzie stosowne oznaczenie.
 • Auta powinny przestrzegać maksymalnej prędkości 50 km/h (obszary mieszkalne) i 90 km/h (drogi miejskie).
 • Nie dozwolone w pojazdach powyżej 3,5 t.

Łańcuchy

 • Dozwolone tylko, gdy wskazane jest to przez znaki drogowe, brak skutkuje mandatem. 

 

Opony zimowe w Szwajcarii

Mimo braku ogólnych przepisów, które nakazują stosowanie opon zimowych, jest to zalecane w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.

Opony zimowe

 • Jeśli dojdzie do wypadku, a pojazd posiada nieodpowiednie wyposażenie w warunkach zimowych, kierujący pojazdem nieprzystosowanym może zostać uznany za współwinnego.

Głębokość bieżnika

 • Nie mniejsza niż 1,6 mm.

Opony z kolcami

 • Dozwolone wyłącznie dla pojazdów poniżej 3,5 tony podczas poruszania się po jezdniach całkowicie pokrytych śniegiem.
 • Maksymalna prędkość jazdy na oponach z kolcami wynosi 80 km/h (teren niezabudowany) i 50 km/h (miasto).

Łańcuchy

 • Konieczność zastosowania określają znaki.
 • Obowiązkowe na drogach oznaczonych „Chaines a neige obligatoires”. Przewożenie w samochodzie jest wskazane.
 • Gdy są niezbędne należy je zamontować przynajmniej na kołach napędowych.

 

Opony zimowe we Włoszech

Brak nakazu używania ogumienia zimowego dla całego kraju, jednak w określonych przypadkach i regionach jest taka konieczność od października do 15 kwietnia.

Opony zimowe

 • Regulacja prot. RU/1580 dotyczy kategorii pojazdów: M1, N1 i O1. Gdy spadnie śnieg, lokalna policja ma prawo zakazać tranzytu w określonych częściach autostrad.
 • Na kilku odcinkach dróg stosowanie opon zimowych może być sygnalizowane przez znaki.
 • Niektóre części Włoch mogą wprowadzić własne przepisy, które nakładają obowiązek stosowania ich wraz z łańcuchami.
 • Pojazdy wyposażone w systemy antypoślizgowe są zwolnione z obowiązku i uprawnione do poruszania z użyciem opon letnich oraz łańcuchów.

Głębokość bieżnika

 • Powinna wynosić nie mniej niż 1,6 mm.

Opony z kolcami

 • Dozwolone dla pojazdów do 3,5 tony w okresie między 15 listopada a 15 marca, zgodnie ze znakami.
 • Tylko na wszystkich kołach pojazdu oraz przyczep.
 • Zaleca się zamontowanie fartuchów przeciwbłotnych.
 • Maksymalna prędkość poruszania wynosi: 120 km/h (autostrady), 90 km/h (poza terenem zabudowanym) i 50 km/h (w obrębie miasta).

Łańcuchy

 • Brak obowiązku.
 • Na obszarze Val d’Aoste należy przewozić od 15 października do 15 kwietnia.
 • W rejonach, gdzie to obowiązkowe można używać łańcuchów, albo ogumienia zimowego.

 

Opony zimowe Czarnogóra

Na terytorium Czarnogóry zimowe opony są obowiązkowe od listopada do kwietnia na wybranych drogach - określonych przyz ministerstwo Policji.

 

Opony zimowe

 • To opony oznaczone symbolem M+S.

Głębokość bieżnika

 • Musi wynosić minimum 4,4 mm.

Opony z kolcami

 • Na terenie Czarnogóry są zabronione.

Łańcuchy

 • Obowiązek przewożenia (w ilości wystarczającej, by wyposażyć oś napędową). Kierowcy, którzy tego nie przestrzegają, ryzykują mandat od 80 do 300 EUR.
 • Stosowanie łańcuchów powinno się odbywać według znaków drogowych i adekwatnie do panujących warunków. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony mają obowiązek przewozić ze sobą również łopatę i worek z piaskiem.

Warto skorzystać z zaleceń zastosowania opon zimowych.

BRAK OBOWIĄZKU STOSOWANIA OPON ZIMOWYCH

 

Opony zimowe w Wielkiej Brytanii

Opony zimowe

 • Najczęściej montowane przez kierowców w rejonach, w których mogą wystąpić opady śniegu i surowsze warunki, takich jak: Cumbria, Szkocja, Góry Penińskie.

Głębokość bieżnika

 • Samochody poniżej 3,5 t -1,6 mm.
 • Pojazdy powyżej 3,5 t -1 mm.

Opony z kolcami

 • Dopuszczone do użytku, jeśli nie uszkadza to nawierzchni.

Łańcuchy

 • Dozwolone są tylko na drogach pokrytych śniegiem lub lodem.
 • Okres, w którym można je stosować nie został zdefiniowany.

 

Opony zimowe w Irlandii

Opony zimowe

 • W Irlandii nie ma ogólnych przepisów dotyczących stosowania, jednak specjaliści przekonują, że zwiększające się z roku na rok opady śniegu, stopniowo wymuszają konieczność wyposażenia swojego auta w tego typu ogumienie.

Głębokość bieżnika

 • Powinna wynosić co najmniej 1,6 mm.

Opony z kolcami

 • Dozwolone. Maksymalna prędkość jazdy to 96km/h (droga krajowa) i 112km/h (autostrada).

Łańcuchy

 • Pozwolenie udzielone wyłącznie na jazdę po drogach pokrytych śniegiem oraz lodem.

 

Opony zimowe w Portugalii

Opony zimowe

 • Nie wydano ogólnych regulacji prawnych dotyczących ich używania.

Głębokość bieżnika

 • Brak regulacji. 

Opony z kolcami

 • Stosowanie tego typu ogumienia jest zabronione.

Łańcuchy

 • Obowiązkowe tylko wtedy, gdy nakazują to znaki drogowe (wyłącznie w regionach wysokogórskich).

 

Opony zimowe w Holandii

Opony zimowe

 • Brak obowiązku. 
 • Specjaliści radzą, by rozważyć jednak montaż wyposażenia adekwatnego do warunków na drodze. 

Głębokość bieżnika

 • Musi być większa, bądź równa 1,6 mm.

Opony z kolcami

 • Są zabronione.

Łańcuchy

 • Stosowanie nie jest dozwolone.

Opony z oznaczeniem M+S i symbolem góry z płatkiem śniegu to w wielu krajach wystarczające wyposażenie zimowe.

Opony zimowe w Belgii

Opony zimowe

 • Ze względu na warunki pogodowe zaleca się użytkowanie między 1 listopada a 31 marca.

Głębokość bieżnika

 • Wymagana na poziomie 1,6 mm.

Opony z kolcami

 • Pojazdy do 3,5 tony mogą montować je w sezonie (dotyczy to również samochodów pomocy drogowej, jeśli zostało wydane specjalne zezwolenie).
 • Maksymalna prędkość to 90 km/h (autostrady i drogi dwupasmowe) oraz 60 km/h (pozostałe).

Łańcuchy

 • Brak prawnych wymogów, jednak zimą zalecane jest ich przewożenie.
 • Dopuszczone do użytku wyłącznie na ośnieżonych lub oblodzonych drogach.

 

Opony zimowe w Luksemburgu

Opony zimowe

 • Obowiązkowe w przypadku wystąpienia szronu, śniegu, lodu lub gołoledzi.
 • Nakaz ten obejmuje również zmotoryzowanych turystów, którzy zamierzają odwiedzić Luksemburg.
 • Kierowcy aut o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony powinni je mieć zamontowane na osi napędowej pojazdu.

Głębokość bieżnika

 • Powinna wynosić co najmniej 1,6 mm.

Opony z kolcami

 • Dozwolone od 1 listopada do 31 marca dla pojazdów poniżej 3500 kg.
 • Mogą być stosowane tylko na ośnieżonych albo oblodzonych drogach.

Łańcuchy

 • Nie ma obowiązku przewożenia i stosowania.

 

Opony zimowe w Polsce

Opony zimowe

 • Brak obowiązku. Są zalecane od 1 listopada do 1 kwietnia, ale ustawa o oponach zimowych nie istnieje.

Głębokość bieżnika

 • Nie może być mniejsza niż 1,6 mm. 

Opony z kolcami

 • Całkowity zakaz stosowania tego typu ogumienia.

Łańcuchy

 • Brak obowiązku przewożenia w pojedzie łańcuchów przeciwpoślizgowych.
 • Na obszarach górskich o konieczności zamontowania informują specjalne znaki.
 • Dozwolone tylko na ośnieżonych lub oblodzonych drogach.

 

Opony zimowe na Węgrzech

Opony zimowe

 • Brak nakazu stosowania.

Głębokość bieżnika

 • Minimalna musi wynosić 1,6 mm.

Opony z kolcami

 • Prawo zabrania stosowania.

Łańcuchy

 • Dozwolone tylko, gdy droga pokryta jest warstwą śniegu lub lodu.
 • Zaleca się, by zimą były przewożone w pojazdach.
 • Maksymalna prędkość poruszania się to 50 km/h.
 • Znak „Mandatory use of snow chains” oznacza, że wyłącznie pojazdy odpowiednio wyposażone będą mogły wjechać na teren Węgier.
 • Jazda po suchych drogach z założonymi łańcuchami grozi wysokimi mandatami.

 

Opony zimowe w Albanii

Jest to kraj, który ma jedno z najniższych ograniczeń prędkości w Europie, jednak biorąc pod uwagę stan dróg i kulturę jazdy – nie jest to bezzasadne. Infrastruktura drogowa Albanii ciągle się zmienia, jednak turyści powinni się przygotować na bardzo surowe warunki drogowe, zwłaszcza na prowincjach.

Opony zimowe

 • Prawo drogowe nie wymaga sezonowej zmiany ogumienia.

Głębokość bieżnika

 • Minimalna głębokość bieżnika to 4 mm.

Opony z kolcami

 • Brak restrykcji dotyczących ich używania.

Łańcuchy

 • Nie zostały zdefiniowane w żadnym oficjalnym rozporządzeniu albo dyrektywie, lecz przy niekorzystnych warunkach pogodowych mających wpływ na określone obszary, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Transportu i Infrastruktury ma możliwość zarządzić obowiązkowy montaż.

 

Opony zimowe w Grecji

Opony zimowe

 • Brak obowiązku.

Głębokość bieżnika

 • Powinna wynosić przynajmniej 1,6 mm.

Opony z kolcami

 • Oficjalne przepisy nie regulują tej kwestii.

Łańcuchy

 • Jazda z użyciem łańcuchów śnieżnych dozwolona tylko wtedy, gdy powierzchnia drogi pokryta jest warstwą śniegu lub lodu, co stwarza małe prawdopodobieństwo uszkodzenia jej.

Wymiana opon na zimowe w niektórych rejonach może okazać się niezbędna.

Opony zimowe w Macedoni

Opony zimowe w Macedonii nie są wymagane, ale zalecane między 15 listopada a 15 marca, natomiast każdy samochód bez względu na masę i rodzaj przeznaczenia powinien ze sobą wozić łopatę. 

Opony zimowe

 • Obowiązek montowania na osi napędzającej obejmuje wszystkie pojazdy powyżej 3,5 tony.

Głębokość bieżnika

 • W sezonie zimowym co najmniej 5 mm.

Opony z kolcami

 • Zakaz używania tego typu ogumienia.

Łańcuchy

 • Pojazdy poruszające się po drogach na letnich oponach, muszą je przewozić.

 

Opony zimowe w Bułgarii

Opony zimowe

 • Brak obowiązku, eksperci radzą jednak dopasować ogumienie do warunków panujacych na drodze.

Głębokość bieżnika

 • Dopuszczalne modele z bieżnikiem nie mniejszym niż 4 mm.

Opony z kolcami

 • Prawo zabrania stosowania.

Łańcuchy

 • Muszą być przewożone od 1 listopada do 31 marca. Obowiązkowe na przejściach górskich, gdy montaż nakazują znaki drogowe.
 • Samochody nieodpowiednio wyposażone mogą zostać niedopuszczone do jazdy po niektórych trasach, albo spotkać się z odmową wjazdu.

 

Opony zimowe w Danii

Opony zimowe

 • Brak obowiązku posiadania.

Głębokość bieżnika

 • Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm dla pojazdów do 3,5 tony oraz 1 mm dla pojazdów o większej ładowności.

Opony z kolcami

 • Dozwolone, powinny być montowane na wszystkich kołach. Maksymalna prędkość to 80 km/h (droga krajowa) i 110 km/h (autostrada).

Łańcuchy

 • Pozwolenie obejmuje okres od 1 listopada do 15 kwietnia.

Warto pamiętać, że różnice dotyczące krajów europejskich są również obecne w przepisach określających dodatkowe wyposażenie auta, jak np. apteczka, trójkąt ostrzegawczy czy gaśnica. Sprawdź różnice miedzy Polską a innymi krajami wspólnoty i kompleksowo przygotuj się do wyjazdu.