Jeszcze nie tak dawno wysokość mandatów w Polsce, w przeciwieństwie do rosnących zarobków, stała w miejscu. Doprowadziło to do sytuacji, w której wielu kierowców nie przejmowało się otrzymanymi karami i nadal popełniało te same wykroczenia. W styczniu 2022 wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który znacznie zwiększył restrykcje za przewinienia. Od 17 września obowiązują kolejne zaostrzenia mające poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach i wprowadzające pojęcie tzw. recydywy.

przekroczenie prędkościNowy taryfikator mandatów oznacza wyższe kary za wykroczenia.

W Polsce niestety cały czas zdarza się sporo wypadków, w których giną ludzie. Mimo pewnej poprawy, pod względem bezpieczeństwa na drogach znajdujemy się daleko za innymi państwami Unii Europejskiej, co świetnie obrazuje raport ACEA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów) na lata 2021-2022, w którym Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc, wyprzedzając jedynie Bułgarię i Rumunię. Nowe przepisy, z jednej strony są krytykowane przez część kierowców, zwłaszcza tych, którzy otrzymali już w swoim życiu kilka mandatów. Podobnie zresztą było w przypadku postanowień dotyczących zakazu jazdy na zderzaku, czy nakazu poruszania się na suwak. Z perspektywy innych osób zaktualizowane regulacje stanowią jednak szansę na poprawę bezpieczeństwa. Mogą przecież zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków na naszych ulicach, a w końcu życie jest bezcenne.

Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda obecny taryfikator mandatów, ile przyjdzie zapłacić za najczęstsze i najgroźniejsze wykroczenia oraz jak wiele punktów karnych za nie grozi. Porównamy także obecne restrykcje z przepisami obowiązującymi przed nadejściem 2022 roku.

Zmiany w taryfikatorze mandatów 2022

Temat zaostrzenia kar dla kierowców przewijał się w debacie publicznej od kilku lat. Pomysłów było wiele, ale mało które miały wpływ na legislację. Nie było mowy o żadnej rewolucji. W 2021 roku rząd zapowiedział jednak zmiany, a ich wprowadzenie podzielono na dwa etapy.

Pierwsze modyfikacje do taryfikatora wprowadzono 1 stycznia 2022 roku. Dotyczyły one przede wszystkim podwyższenia kar finansowych za wykroczenia. Zwłaszcza kwestia opłat za nadmierną prędkość powinna dać do myślenia kierowcom. 

Zgodnie z obecnie przyjętą nowelizacją, 17 września 2022 roku zaczął obowiązywać zmieniony taryfikator sprawiający, że kierowca, który w ciągu dwóch lat po raz drugi dopuści się tego samego wykroczenia, może otrzymać dwukrotną wartość poprzedniego mandatu. Dotyczy to m.in. przekraczania limitów prędkości czy wyprzedzania na zakazie. Oprócz tego łamanie prawa w wielu przypadkach poskutkuje większą liczbą punktów karnych dopisanych do indywidualnego konta. O tego roku będzie też trudniej się ich pozbyć.

Poniżej przedstawiamy spis nowych kar pieniężnych za jedne z najważniejszych wykroczeń z nowego cennika mandatów, poza przekraczaniem prędkości. Ten aspekt zawarliśmy w tabeli w dalszej części artykułu. Kwoty podzielone są na wartości standardowe oraz umieszczone za ukośnikiem wartości dla tzw. recydywy.

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – 1500/3000 zł.

Niezatrzymanie się na stopie – 300 zł.

Niedostosowanie się do zakazu wyprzedzania – 1000/2000 zł.

Przejazd na czerwonym świetle – 500 zł.

Korzystanie z telefonu podczas jazdy – 500 zł.

Przewożenie dziecka bez fotelika – 300 zł.

Niezapięte pasy – 100 zł dla kierowcy. Dodatkowe 100 zł za niedopilnowanie ewentualnych pasażerów.

Brak świateł – 300 zł za jazdę bez wymaganego oświetlenia od zmierzchu do świtu (po zmroku), 100 zł od świtu do zmierzchu (w ciągu dnia).

Nieprawidłowe parkowanie – zależy od złamanego przepisu. Podstawowa kara to 100 zł, natomiast za posługiwanie się cudzą kartą parkingową to nawet 1200 złotych.

Przewożenie większej liczby osób niż liczba miejsc wskazana w dowodzie rejestracyjnym – 300 zł za każdą dodatkową osobę (do łącznej kwoty 3000 zł).

Brak prawa jazdy – w przypadku prowadzenia pojazdu bez odpowiednich uprawnień kara będzie nie niższa niż 1500 zł. Sąd może nałożyć maksymalną grzywnę w wysokości 30 tys. złotych oraz orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

mężczyzna prowadzący auto i jednocześnie obsługujący telefonZa używanie telefonu podczas jazdy grozi 500 zł mandatu. 

Taryfikator mandatów 2022 - punkty karne

Nowe przepisy wpłynęły nie tylko na mandaty. Obowiązuje też nowy taryfikator punktów karnych. Od tego roku zdecydowanie łatwiej będzie uzbierać limit 24, a w przypadku młodych kierowców – 20 punktów, po którego przekroczeniu zostanie odebrane nam prawo jazdy. Od 17 września 2022 roku nie ma już także możliwości skorzystania z kursu, redukującego liczbę punktów. Co więcej, karaniu podlegają nawet drobne przewinienia, jak przekroczenie prędkości do 10 km/h, a punkty będą kasowane nie po roku, jak dotychczas, ale po dwóch latach od ich otrzymania.

W taryfikatorze punktów karnych 2022 konsekwencje wykroczeń są znacznie bardziej dotkliwe – za 12 z nich będzie można otrzymać aż po 15 punktów. Na liście znajdują się m.in.: spowodowanie wypadku, kierowanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Surowe kary i widmo utraty uprawnień mają być przede wszystkim biczem na piratów drogowych, nagminnie łamiących przepisy i stwarzających zagrożenie na drodze. Zgodnie z nowelizacją, za zbyt ciężką nogę można otrzymać m.in.:

  • 15 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o ponad 70 km/h;
  • 14 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o 61-70 km/h;
  • 13 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o 51-60 km/h;
  • 11 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o 41-50 km/h;
  • 9 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o 31-40 km/h;
  • 7 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o 25-30 km/h;
  • 5 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o 21-25 km/h;
  • 3 punkty karne – przy przekroczeniu prędkości o 16-20 km/h;
  • 2 punkty karne – przy przekroczeniu prędkości o 11-15 km/h;
  • 1 punkt karny – przy przekroczeniu prędkości do 10 km/h.
samochód jadący z dużą prędkościąTaryfikator mandatów za przekroczenie prędkości przewiduje bardzo wysokie kary.

Nowy taryfikator mandatów

Zmiany w mandatach na rok 2022 obejmują wiele wykroczeń. Kary za niektóre z nich są bardzo dotkliwe, zwłaszcza w warunkach recydywy. Widać to choćby na przykładzie przekroczenia  prędkości w najwyższym zakresie – o ponad 70 km/h. Kierowcy za drugim razem przyjdzie zapłacić aż dziesięć razy więcej niż przy poprzednim taryfikatorze. Pożegna się również z prawem jazdy. Przyjrzyjmy się więc najważniejszym i najczęściej popełnianym wykroczeniom i porównajmy je ze starymi normami przewidywanymi przez taryfikator mandatów 2021. Należy pamiętać, że mandaty to nie całkowita kara, w przypadku najbardziej rażących naruszeń prawa, sprawa trafi do sądu, a kierowca może pożegnać się nie tylko z prawem jazdy, ale i z wolnością.

Rodzaj wykroczenia20212022
Przekroczenie prędkości do 10 km/h
do 50 zł (0 pkt) 50 zł (1 pkt) 
Przekroczenie prędkości o 11-15 km/h
 50-100 zł (2 pkt) 
100 zł (2 pkt)
Przekroczenie prędkości o 16-20 km/h
50-100 zł (2 pkt) 
200 zł (3 pkt)
Przekroczenie prędkości o 21-25 km/h
100-200 zł (4 pkt) 
 300 zł (5 pkt)
Przekroczenie prędkości o 26-30 km/h
 100-200 zł (4 pkt) 
400 zł (7 pkt)
Przekroczenie prędkości o 31-40 km/h
200-300 zł (6 pkt) 
800 zł/1600 zł* (9 pkt)
Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h
300-400 zł (8 pkt) 
1000 zł/2000 zł* (11 pkt)
Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h
400-500 zł (10 pkt)
1500 zł/3000 zł* (13 pkt)
Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h
400-500 zł (10 pkt)
2000 zł/4000 zł* ( 14 pkt)
Przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h
400-500 zł (10 pkt)
2500 zł/5000 zł* (15 pkt)
Brak prawa jazdy (brak uprawnień)
300-500 zł (0 pkt)
Nie mniej niż 1500 zł
Brak świateł od zmierzchu do świtu
200 zł (4 pkt)300 zł (6 pkt)
Brak świateł od świtu do zmierzchu
100 zł (2 pkt)100 zł (2 pkt)
Przewożenie dziecka bez fotelika 
150 zł (6 pkt)300 zł (5 pkt)
Niezapięte pasy
od 100 zł (4 pkt)od 100 zł (5 pkt)
Rozmowa przez telefon w czasie jazdy (trzymanie słuchawki)
200 zł (5 pkt)500 zł (12 pkt)
Przewożenie większej liczby osób 
niż liczba miejsc wskazana w dowodzie rejestracyjnym
100 zł za osobę;  
 nie więcej niż 500 zł (1-10 pkt)
300 zł za osobę;  
 nie więcej niż 3000 zł (od 6 do 15 pkt)
Niezatrzymanie się na stopie
100 zł (2 pkt)300 zł (8 pkt)
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim
200 zł (10 pkt)
1500 zł/3000 zł* (15 pkt)
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
350 zł (8 pkt)1500 zł/3000 zł* (15 pkt)
Złamanie zakazu wyprzedzania (znak B-25 lub B-26)
do 500 zł (5 pkt)1000zł/2000 zł* (15 pkt)
Nieprawidłowe parkowanie

100-800 zł (1 pkt)
100-300 zł (1-6 pkt)
Przejazd na czerwonym świetle

300-500 zł (6 pkt)500 zł (15 pkt)
Niezachowanie odstępu na autostradzie lub drodze ekspresowej
300-500 zł (0 pkt)500 zł (5 pkt)
Wjazd na torowisko przy opuszczanych, opuszczonych bądź podnoszonych zaporach, przy czerwonym świetle lub gdy po przeciwnej stronie dalszy przejazd jest zablokowany
300 zł (4 pkt)2000 zł / 4000 zł* (15 pkt)

*Wartości po ukośniki dotyczą popełnienia wykroczenia w warunkach recydywy, czyli otrzymania kolejnego mandatu za ten sam czyn w ciągu dwóch lat. W nawiasach widoczna jest liczba punktów karnych.

Mandaty w Niemczech, Czechach i na Słowacji

Niemcy, Czechy i Słowacja to kraje, do których Polacy jeżdżą bardzo często. Z tego względu postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztują mandaty w tych państwach i porównać je z najnowszymi wartościami obowiązującymi w Polsce. Czy kary są tam bardziej dotkliwe niż u nas? Przekonajmy się!

Wyjazd samochodem do Niemiec – jakie mandaty tam obowiązują?

Wyjazd do Niemiec samochodem to dobry sposób na zwiedzanie tego kraju. Warto jednak wiedzieć, że system kar jest tam nieco inny niż u nas. Różnice są widoczne w zakresach prędkości oraz w systemie punktów karnych. Kierowca ma tylko 8 punktów, a za konkretne wykroczenia otrzymuje od 1 do 3 punktów. W przypadku jednego resetuje się on po 2,5 roku, w razie dwóch, po 5 latach, a trzy znikają z „konta” dopiero po 10 latach. Trochę inaczej wygląda również „recydywa”. Obowiązuje ona, kiedy ktoś popełni drugi raz w ciągu roku to samo wykroczenie.

Porównanie kar w Polsce i w Niemczech – przekraczanie prędkości

Wykroczenie
PolskaNiemcy (w mieście)
Niemcy (w mieście w warunkach recydywy)
Niemcy (poza miastem)
Niemcy (poza miastem w warunkach recydywy)
Przekroczenie prędkości do 10 km/h50 zł (1 pkt)30 EUR / 143 zł (0 pkt)Brak zmian20 EUR / 95 zł (0 pkt)Brak zmian
Przekroczenie prędkości o 11-15 km/h100 zł (2 pkt)50 EUR / 238 zł (0 pkt)Brak zmian40 EUR / 190 zł (0 pkt)Brak zmian
Przekroczenie prędkości o 16-20 km/h200 zł (3 pkt)70 EUR / 332 zł (0 pkt)Brak zmian60 EUR / 285 zł (0 pkt)Brak zmian
Przekroczenie prędkości o 21-25 km/h300 zł (5 pkt)115 EUR / 545 zł (1 pkt)Brak zmian100 EUR / 475 zł (1 pkt)Brak zmian
Przekroczenie prędkości o 26-30 km/h400 zł (7 pkt)180 EUR / 854 zł (1 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 1 miesiąc150 EUR / 713 zł (1 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 1 miesiąc
Przekroczenie prędkości o 31-40 km/h800 zł/1600 zł* (9 pkt)260 EUR / 1188 zł (2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 1 miesiąc200 EUR / 951 zł (1 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 1 miesiąc
Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h1000 zł/2000 zł* (11 pkt)400 EUR / 1900 zł (2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 1 miesiąc320 EUR / 1522 zł (2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 1 miesiąc
Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h1500 zł/3000 zł* (13 pkt)560 EUR / 2662 zł (2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 2 miesiąc480 EUR / 2283 zł (2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 1 miesiąc
Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h2000 zł/4000 zł* ( 14 pkt)700 EUR / 3326 zł (2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 3 miesiąc600 EUR / 2853 zł (2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 2 miesiąc
Przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h2500 zł/5000 zł* (15 pkt)800 EUR / 3800 zł (2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 3 miesiąc700 EUR / 3229 zł (2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 3 miesiąc

*W informacjach dotyczących Polski po ukośniku znajdują się kary w warunkach recydywy. W danych z Niemiec po ukośniku pokazane jest przeliczenie z euro na złotówkę. Kurs euro z dnia 30.08.2022. 

Porównanie kar w Polsce i w Niemczech – inne wykroczenia

Wykroczenie

Polska

Niemcy

Niemcy w warunkach recydywy

Brak prawa jazdy (brak uprawnień)Nie mniej niż 1500 zł (10 pkt)Do roku pozbawienia wolności lub grzywna do 180 stawek dziennychBez zmian
Brak świateł od zmierzchu do świtu300 zł (6 pkt)10-20 EUR / 47-94 złBez zmian
Brak świateł od świtu do zmierzchu100 zł (2 pkt)10-20 EUR / 47-94 złBez zmian
Przewożenie dziecka bez fotelika300 zł (5 pkt)60 EUR / 285 złBez zmian
Niezapięte pasyod 100 zł (5 pkt)30 EUR / 142 zł (1 pkt)Bez zmian
Rozmowa przez telefon w czasie jazdy (trzymanie słuchawki)500 zł (12 pkt)100 EUR / 474 (1 pkt)Bez zmian
Przewożenie większej liczby osób niż liczba miejsc wskazana w dowodzie rejestracyjnym300 zł za osobę; nie więcej niż 3000 zł (od 6 do 15 pkt)5 -70 EUR / 24 - 333 zł (5 EUR za każdą osobę dorosłą 30 EUR za każde dziecko i 70 EUR za każde dziecko bez fotelika)Bez zmian
Niezatrzymanie się na stopie300 zł (8 pkt)10 EUR / 47 zł (ale dużo zależy od tego co się stało)Bez zmian
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim1500 zł/3000 zł* (15 pkt)80 EUR / 380 zł (1 pkt)Bez zmian
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu1500 zł/3000 zł* (15 pkt)80 EUR / 380 zł (1 pkt)Bez zmian
Złamanie zakazu wyprzedzania (znak B-25 lub B-26)1000zł/2000 zł* (15 pkt)70 EUR / 332 zł (1 pkt)Bez zmian
Nieprawidłowe parkowanie100-300 zł (1-6 pkt)10-110 EUR / 47 – 470 zł10-110 EUR / 47 – 470 zł
Przejazd na czerwonym świetle500 zł (15 pkt)90 EUR / 427 zł (1 pkt)Bez zmian
Niezachowanie odstępu na autostradzie lub drodze ekspresowej500 zł (5 pkt)240 - 700 EUR / 1 140 zł - 3 323 (1-2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 1 miesiąc
Wjazd na torowisko przy opuszczanych, opuszczonych bądź podnoszonych zaporach, przy czerwonym świetle lub gdy po przeciwnej stronie dalszy przejazd jest zablokowany2000 zł / 4000 zł* (15 pkt)500 EUR / 2 374 zł (2 pkt)zakaz prowadzenia pojazdu 1 miesiąc

*W informacjach dotyczących Polski po ukośniku znajdują się kary w warunkach recydywy. W danych z Niemiec po ukośniku pokazane jest przeliczenie z euro na złotówkę. Kurs euro z dnia 30.08.2022.

Wyjazd do Czech i obowiązujące tam stawki mandatów

Wyjazd do Czech autem to częsty sposób na spędzenie urlopu przez naszych rodaków. Warto jednak wiedzieć, że limit punktów karnych wynosi tam zaledwie 12. Kwoty mandatów, które podajemy poniżej, obowiązują jedynie w przypadku przyjęcia mandatu na miejscu. Jeżeli kierowca odmówi, dojdzie do postępowania administracyjnego i w razie orzeczenia jego winy, kwota do zapłaty będzie wyższa. Trochę inne są też widełki dotyczące przekroczenia dozwolonej prędkości.

Porównanie kar w Polsce i w Czechach – przekraczanie prędkości

Wykroczenie w PolscePolska - kwoty mandatówWykroczenie w Czechach ( w mieście)Wykroczenie w Czechach (poza miastem)Czechy – kwoty mandatów
Przekroczenie prędkości do 10 km/h50 zł (1 pkt)Przekroczenie prędkości o maksymalną dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym do 5 km/h
Przekroczenie prędkości o maksymalną dozwoloną prędkość w terenie niezabudowanym do 10 km/h
1000 CZK / 193 zł  (0 pkt)
Przekroczenie prędkości o 11-15 km/h
100 zł (2 pkt)
Przekroczenie prędkości o maksymalną dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym od 6 do 19 km/h
Przekroczenie prędkości o maksymalną dozwoloną prędkość w terenie niezabudowanym  od 11 do 29 km/h
1000 CZK  /   193 zł  (2 pkt)
Przekroczenie prędkości o 16-20 km/h
200 zł (3 pkt)
Przekroczenie prędkości o maksymalną dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym od 20 do 39 km/h.
Przekroczenie prędkości o maksymalną dozwoloną prędkość w terenie niezabudowanym od 30 do 49 km/h
2500 CZK  / 482zł (3 pkt)
Przekroczenie prędkości o 21-25 km/h
300 zł (5 pkt)
Przekroczenie prędkości o maksymalną dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 40 i więcej km/h
Przekroczenie prędkości o maksymalną dozwoloną prędkość w terenie niezabudowanym o 50 i więcej km/h
Postępowanie administracyjne 5 000 do 10 000 CZK + Zakaz prowadzenia od 6 do 12 miesięcy /  964zł - 1928zł ( 5 punktów)
Przekroczenie prędkości o 26-30 km/h
400 zł (7 pkt)


Przekroczenie prędkości o 31-40 km/h
800 zł/1600 zł* (9 pkt)Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h
1000 zł/2000 zł* (11 pkt)Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h
1500 zł/3000 zł* (13 pkt)Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h

2000 zł/4000 zł* ( 14 pkt)Przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h
2500 zł/5000 zł* (15 pkt)*W informacjach dotyczących Polski po ukośniku znajdują się kary w warunkach recydywy. W danych z Czech po ukośniku pokazane jest przeliczenie z koron czeskich na złotówkę. Kurs korony czeskiej z dnia 30.08.2022. 

Porównanie kar w Polsce i w Czechach – inne wykroczenia

WykroczeniePolska
Czechy
Czechy recydywa
Brak prawa jazdy
Nie mniej niż 1500 zł (10 pkt)
Postępowanie administracyjne 25000 - 50000 CZK / 4824 - 9647 zł (4 pkt) oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 1-2 lat
Bez zmian
Przewożenie dziecka bez fotelika

300 zł (5 pkt)
2000 CZK / 386 zł (4 pkt)
Bez zmian
Niezapięte pasy
od 100 zł (5 pkt)
2000 CZK / 386 zł (3 pkt)
Bez zmian
Rozmowa przez telefon w czasie jazdy (trzymanie słuchawki)
500 zł (12 pkt)
1000 CZK / 193 zł (2 pkt)
Bez zmian
Niezatrzymanie się na stopie
300 zł (8 pkt)
2500 CZK / 482 zł (5 pkt)
1–6 miesięcy zakaz prowadzenia pojazdów miesięcy (jeśli popełnione 2 razy lub więcej w ciągu 12 kolejnych miesięcy)
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim
1500 zł/3000 zł* (15 pkt)
2500 CZK / 482 zł (4 pkt)
1–6 miesięcy zakaz prowadzenia pojazdów miesięcy (jeśli popełnione 2 razy lub więcej w ciągu 12 kolejnych miesięcy)
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
1500 zł/3000 zł* (15 pkt)
2500 - 5000 CZK / 482 - 965 zł (3 pkt)
1 - 6 miesięcy zakaz prowadzenia pojazdu jeśli popełniono ponownie w ciągu kolejnych 12 miesięcy
Złamanie zakazu wyprzedzania (znak B-25 lub B-26)
1000zł/2000 zł* (15 pkt)
Postępowanie administracyjne od 2500 do 5000 CZK  + zakaz prowadzenia na 1-6 miesięcy / 482 zł- 962 zł (7 pkt)
Bez zmian
Przejazd na czerwonym świetle
500 zł (15 pkt)
2500 CZK / 482 zł (5 pkt)
4000 - 7500 CZK / 772 - 1447 zł jeśli popełnione ponownie w ciągu kolejnych 12 miesięcy
Wjazd na torowisko przy opuszczanych, opuszczonych bądź podnoszonych zaporach, przy czerwonym świetle lub gdy po przeciwnej stronie dalszy przejazd jest zablokowany
2000 zł / 4000 zł* (15 pkt)
5000 - 10000 CZK / 965 - 1930 zł (7 pkt) oraz zakaz prowadzenia pojazdu 6-12 miesięcy
Bez zmian

*W informacjach dotyczących Polski po ukośniku znajdują się kary w warunkach recydywy. W danych z Czech po ukośniku pokazane jest przeliczenie z koron czeskich na złotówkę. Kurs korony czeskiej z dnia 30.08.2022. 

Wyjazd do Słowacji – mandaty i przepisy

Jednym z chętnie odwiedzanych przez Polaków krajów jest też Słowacja. Wyjazd wiąże się jednak z nieco innymi niż u nas regulacjami prawnymi związanymi z wykroczeniami na drodze. Podstawową różnicę stanowi brak systemu punktów karnych. Zamiast niego obowiązuje tam zasada „trzy razy i wystarczy”. Oznacza to, że jeśli kierowca trzy razy dopuści się tego samego wykroczenia, utraci prawo jazdy. Różnice widać również w zakresach przekraczanej prędkości oraz podziale na wykroczenia w mieście oraz poza nim.

Porównanie kar w Polsce i na Słowacji – przekraczanie prędkości

Wykroczenie w PolscePolska - kwoty mandatówWykroczenie na Słowacji ( w mieście)Wykroczenie na Słowacji (poza miastem)Słowacja - kwoty mandatów
Przekroczenie prędkości do 10 km/h50 zł (1 pkt)Przekroczenie prędkości o 7 do 10 km/hPrzekroczenie prędkości o 7 do 15 km/h10 - 30 EUR / 47 - 142 zł
Przekroczenie prędkości o 11-15 km/h100 zł (2 pkt)Przekroczenie prędkości o 11-15 km/hPrzekroczenie prędkości o 16-25 km/h35 - 40 EUR / 166 - 190 zł
Przekroczenie prędkości o 16-20 km/h200 zł (3 pkt)Przekroczenie prędkości o 16-20 km/hPrzekroczenie prędkości o 26-30 km/h45 - 50 EUR / 213 - 236 zł
Przekroczenie prędkości o 21-25 km/h300 zł (5 pkt)Przekroczenie prędkości o 21-25 km/hPrzekroczenie prędkości o 31-35 km/h
100 - 150 EUR / 474 - 711 zł
Przekroczenie prędkości o 26-30 km/h400 zł (7 pkt)Przekroczenie prędkości o 26-30 km/hPrzekroczenie prędkości o 36-40 km/h180 - 220 EUR / 853 - 1043 zł
Przekroczenie prędkości o 31-40 km/h800 zł/1600 zł* (9 pkt)Przekroczenie prędkości o 31-35 km/hPrzekroczenie prędkości o 41-45 km/h250 - 280 EUR / 1185 - 1327 zł
Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h1000 zł/2000 zł* (11 pkt)Przekroczenie prędkości o 36-40 km/hPrzekroczenie prędkości o 46-50 km/h300 - 330 EUR / 1422 - 1564 zł
Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h1500 zł/3000 zł* (13 pkt)Przekroczenie prędkości o 41-45 km/hPrzekroczenie prędkości o 51-55 km/h350 -  370 EUR / 1659 - 1753 zł
Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h2000 zł/4000 zł* ( 14 pkt)Przekroczenie prędkości o 46-50 km/hPrzekroczenie prędkości o 56-60 km/h380 - 400 EUR / 1800 - 1895 zł
Przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h2500 zł/5000 zł* (15 pkt)Przekroczenie prędkości o 51-55 km/hPrzekroczenie prędkości o 61-65 km/h500 - 600 EUR / 2370 - 2844 zł


Przekroczenie prędkości o 56-60 km/hPrzekroczenie prędkości o 66 -70 km/h650 - 750 EUR / 3081 - 3555 zł


Przekroczenie prędkości o ponad 60 km/hPrzekroczenie prędkości o ponad 70 km/h800 EUR / 3792 zł

*W informacjach dotyczących Polski po ukośniku znajdują się kary w warunkach recydywy. W danych ze Słowacji po ukośniku pokazane jest przeliczenie z euro na złotówkę. Kurs euro z dnia 30.08.2022. 

Porównanie kar w Polsce i na Słowacji – inne wykroczenia

Wykroczenie
Polska
Słowacja
Brak świateł od zmierzchu do świtu
300 zł (6 pkt)
30 - 50 EUR / 143 - 237 zł
Brak świateł od świtu do zmierzchu
100 zł (2 pkt)
10 - 20 EUR / 47 - 95 zł
Niezapięte pasy
od 100 zł (5 pkt)
50 EUR / 237 zł
Rozmowa przez telefon w czasie jazdy (trzymanie słuchawki)
500 zł (12 pkt)
100 EUR / 475 zł
Przewożenie większej liczby osób niż liczba miejsc wskazana w dowodzie rejestracyjnym
300 zł za osobę; nie więcej niż 3000 zł (od 6 do 15 pkt)
50 EUR / 237 zł
Niezatrzymanie się na stopie
300 zł (8 pkt)
100 EUR / 475 zł
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim
1500 zł/3000 zł* (15 pkt)
100 EUR / 475 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
1500 zł/3000 zł* (15 pkt)
30 - 50 EUR / 143 - 237 zł
Złamanie zakazu wyprzedzania (znak B-25 lub B-26)
1000zł/2000 zł* (15 pkt)

100 EUR / 475 zł
Nieprawidłowe parkowanie
100-300 zł (1-6 pkt)
30 - 50 EUR / 143 - 237 zł
Przejazd na czerwonym świetle
500 zł (15 pkt)
100 EUR / 475 zł
Wjazd na torowisko przy opuszczanych, opuszczonych bądź podnoszonych zaporach, przy czerwonym świetle lub gdy po przeciwnej stronie dalszy przejazd jest zablokowany
2000 zł / 4000 zł* (15 pkt)
150 EUR / 713 zł

*W informacjach dotyczących Polski po ukośniku znajdują się kary w warunkach recydywy. W danych ze Słowacji po ukośniku pokazane jest przeliczenie z euro na złotówkę. Kurs euro z dnia 30.08.2022.