Menu

Odpowiedź na pytanie

Czy można kupić jedną oponę kierunkową, w moim przypadku prawą?

Autor pytania: Urban Zygmunt (18.01.2018)

Odpowiedź eksperta

Panie Zygmuncie, polskie prawo nakazuje, aby na jednej osi były zamontowane identyczne opony i jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Jeśli jednak chce Pan zakupić identyczną (do lewej) oponę, mając na uwadze zużycie, które nie może być duże, to nic nie stoi na przeszkodzie. W naszym sklepie może Pan kupić dowolną ilość opon.