Bezpieczeństwo na drodze to dla wielu zmotoryzowanych kluczowa kwestia. W dużej mierze od sprawności auta zależy życie i zdrowie nie tylko nasze, ale również pozostałych uczestników ruchu drogowego. Stąd obowiązkiem każdego kierowcy jest badanie techniczne, w którego trakcie diagności na Stacjach Kontroli Pojazdów sprawdzają stan naszego auta. Często są oni w stanie wykryć usterki, o których sam właściciel nie miał pojęcia. Z dniem pierwszego stycznia 2021 roku w ramach nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadzone zostały również zmiany dotyczące badania technicznego. Koniecznie sprawdź, ile kosztuje badanie techniczne samochodu, jakie dokumenty powinieneś zabrać ze sobą, a także co grozi w przypadku, gdy posiadamy badanie techniczne po terminie? Odpowiedzi na nurtujące pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Badanie techniczne jest obowiązkowe, ponieważ dopuszcza pojazd do ruchu drogowego.Badanie techniczne jest obowiązkowe, ponieważ dopuszcza pojazd do ruchu drogowego.

Badanie techniczne

Ważne! Przegląd samochodu to nie to samo, co badanie techniczne. Pojęcia te bywają bardzo często mylone przez kierowców. Badanie techniczne to inaczej przegląd rejestracyjny. Ma ono na celu dopuszczenie pojazdu do ruchu publicznego. Zazwyczaj właściciel samochodu uzyskuje „pieczątkę” na okres 12 miesięcy. W przeciwieństwie do przeglądu wykonanie przez kierowcę badania technicznego auta jest obowiązkowe.

Gdzie wykonać badanie techniczne pojazdu?

Wszyscy posiadacze aut, motorowerów, ciągników, a także przyczep, muszą regularnie wykonywać badanie techniczne. W tym celu kierowcy udają się na Stacje Kontroli Pojazdów, które podzielić można na podstawowe i okręgowe. Te pierwsze sprawdzają stan techniczny samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W przypadku tych drugich wykonuje się badanie pozostałych pojazdów.

Badanie techniczne wykonuje się na Stacji Kontroli Pojazdów.Badanie techniczne wykonuje się na Stacji Kontroli Pojazdów.

Ważne! Kierowcy aut ważących mniej niż 3,5 tony muszą obowiązkowo przejść badanie techniczne w przypadku, gdy doszło do wypadku lub kiedy dokonano sporych zmian konstrukcyjnych w pojeździe. Zobowiązanie to dotyczy również kierowców aut przeznaczonych do przewozu niebezpiecznych materiałów. Do badania technicznego zobligowani są także właściciele samochodów, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy poza granicami naszego kraju.

Co ile wykonywać badanie techniczne?

Zazwyczaj do Stacji Kontroli Pojazdów należy zgłosić się po upływie roku. Badanie techniczne dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, motocykli oraz przyczep, których waga nie przekracza 3,5 tony, należy wykonać przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji. Na kolejne badanie kierowcy tych pojazdów muszą wybrać się nie później niż dwa lata od pierwszej wizyty w Stacji Kontroli Pojazdów, z kolei na każde kolejne należy zgłaszać się już co roku.

W przypadku ciągników rolniczych, przyczep rolniczych oraz motorowerów właściciele nowych pojazdów muszą wykonać pierwsze badanie techniczne przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji. Następnie drugie i każde kolejne sprawdzenie stanu technicznego układów i podzespołów właściciele muszą zrobić, zanim miną dwa lata od ostatniego badania.

Jeśli chodzi o samochody zabytkowe lub przyczepy lekkie właściciel musi odwiedzić Stacje Kontroli Pojazdów tylko raz, przed tym, jak zostaną zarejestrowane. Chyba że diagności skierują pojazdy na dodatkowe badanie lub w momencie, gdy służą one między innymi do przewozu osób. Ponadto nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadza zmiany również w kwestii samochodów zabytkowych. Te, aby za takie zostały uznane, muszą mieć co najmniej 30 lat.

W przypadku pozostałych nowych pojazdów kierowcy nieco rzadziej muszą odwiedzać Stacje Kontroli Pojazdów. Obowiązkowe badanie techniczne pojazdu przechodzą także właściciele nowych taksówek, samochodów, które są konstrukcyjnie przystosowane do przewożenia od 5 do 9 osób, a także tych nastawionych na zabytkowy transport. Posiadaczy pojazdów typu „SAM”, samochodów uprzywilejowanych, a także tych wykorzystywanych do nauki oraz egzaminów na prawo jazdy. Obowiązkowe coroczne badanie techniczne muszą przejść również samochody przewożące niebezpieczne towary.

Co sprawdza diagnosta, wykonując badanie techniczne?

Badanie techniczne wykonywane na Stacji Kontroli Pojazdów składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się ono od sprawdzenia i stwierdzenia zgodności numeru VIN z dowodem rejestracyjnym właściciela auta. To tak zwana identyfikacja pojazdu. Następnie zgodnie z przyjętymi przepisami nowelizacji prawa o ruchu drogowym, od 1 stycznia 2021 roku diagności zobowiązani są do wykonania dokumentacji fotograficznej samochodu zarówno przodu, jak i tyłu pojazdu oraz stanu licznika kilometrów. Zmiana ta ma na celu potwierdzenie, że auto fizycznie znalazło się na Stacji Kontroli Pojazdów. Dodatkowo dzięki fotografiom będzie można ocenić stan, w jakim znajdował się pojazd. Zdjęcia mają być przechowywane w archiwum stacji przez okres 5 lat od momentu przeprowadzenia badania technicznego. Kolejnym krokiem jest kontrola dodatkowego wyposażenia samochodu. Z uwagi na obowiązujące procedury diagności sprawdzają instalację LPG lub CNG. Ostatnim krokiem podczas badania technicznego jest kontrola układów i podzespołów znajdujących się w aucie. Tutaj sprawdza się je głównie pod kątem przede wszystkim bezpieczeństwa jazdy, a także ich wpływu na środowisko.

Udając się na badanie techniczne, diagnosta dokładnie sprawdza stan, a także działanie licznych podzespołów. Kontroli podlegają hamulce, ich skuteczność i równomierność działania. Kluczowe jest także skontrolowanie zużycia tarcz oraz klocków. Aby pozytywnie przejść badanie techniczne zarówno hamulec awaryjny, postojowy, jak i ręczny muszą być w pełni sprawne.

W kwestii opon diagności na Stacji Kontroli Pojazdów sprawdzają, czy opony zostały dobrze dopasowane do typu pojazdu, którym się poruszamy. Kontroli poddaje się także głębokość oraz zużycie bieżnika. Jeśli chodzi o oświetlenie, to tutaj diagnosta dogląda czy światła działają w prawidłowy sposób. Ważne, by na reflektorach nie było również pęknięć.

Każdy kierowca zobligowany jest posiadać w samochodzie obowiązkowe wyposażenie. Wykonując badanie techniczne, diagnosta sprawdza, czy w aucie znajduje się trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnica.

Kontroli poddany zostaje także układ kierowniczy. Jego płynność sprawdza się za pomocą ruchów z góry w dół oraz z prawej strony do lewej. Kierownica musi być dobrze przymocowana do kolumny. Z kolei zawieszenie samochodu bada się poprzez sprawdzenie, czy w metalowo-gumowych elementach nie pojawiły się poluzowania. Jeśli chodzi o nadwozie, to w tej kwestii monitoruje się przede wszystkim stan szyb, ram oraz progów.

Kontrola emisji zanieczyszczeń gazowych czy zadymienia spalin zgodnie z nowelizacją prawa o ruchu drogowym, która została przyjęta przez rząd, będzie obowiązkowym punktem sprawdzanym podczas badania technicznego. Poza tym diagności sprawdzają również układ wydechowy. Diagnosta kontroluje stan techniczny oraz dokonuje pomiaru poziomu hałasu.

Jakie usterki może wykryć diagnosta?

Udając się na badanie techniczne, diagnosta dokładnie sprawdzi stan pojazdu. W przypadku jakichkolwiek defektów specjaliści na Stacji Kontroli Pojazdów są w stanie wykryć nawet najmniejsze usterki, te sklasyfikowane są według trzech kategorii. Wyróżnić można następująco:

Usterki drobne, tutaj umieszczone zostały te defekty, które nie mają znaczącego wpływu zarówno na bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak i na ochronę środowiska. W momencie, gdy podczas badania technicznego wykryte zostaną drobne usterki, kierowca zostanie o nich poinformowany, niemniej jednak uzyska pieczątkę.

Usterki istotne to takie, które mogą w znaczący sposób naruszać bezpieczeństwo kierowcy oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego, a także w znacznym stopniu wpływają na ochronę środowiska. W sytuacji, gdy wykryte zostaną tego typu defekty, diagnosta daje właścicielowi samochodu 14 dni na ich usunięcie. Po ich uprzednim naprawieniu należy zgłosić się na ponowne badanie techniczne.

Diagnosta wykonując badanie techniczne pojazdu może napotkać na usterki.Diagnosta wykonując badanie techniczne pojazdu może napotkać na usterki.

Diagności napotkać mogą również na auta posiadające usterki zagrażające bezpieczeństwu. To kategoria, do której zalicza się wszelkie defekty, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym, a także w dużym stopniu zagrażają środowisku. W takiej sytuacji diagnosta ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny. Kierowca nie może poruszać się takim pojazdem, a samo auto z przeglądu do miejsca naszego zamieszkania wraca lawetą.

Wykryte usterki wprowadza się do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Co za tym idzie, w momencie, gdy kierowca zostanie zatrzymany przez kontrolę drogową, policja może sprawdzić, czy pojazd, którym się przemieszczamy, jest sprawny, a także, czy posiada on ważne badanie techniczne. Dane umieszczone w bazie są również przydatne dla diagnostów, do których zgłosił się właściciel auta, które nie przeszło wcześniej badania na innej stacji diagnostycznej.

Kara dla diagnosty – nowe przepisy

Wprowadzone zmiany przez rząd w prawie o ruchu drogowym dotyczyć będą również diagnostów. Jeśli badanie techniczne zostanie przeprowadzone przez osobę nieuprawnioną do tego, przegląd zostanie wykonany nieprawidłowo, a Stacja Kontroli Pojazdów nie będzie dysponowała sprzętem kontrolno-pomiarowym bądź samo badanie odbędzie się w budynku, który nie spełnia podstawowych wymogów - właścicielom stacji grozić będzie nawet 10 tysięcy złotych kary. Konsekwencję poniosą również sami diagności. W przypadku, gdy wykonają badanie bez użycia sprzętu służącemu sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu, mogą otrzymać karę w wysokości maksymalnie do 2 tysięcy złotych.

Badanie techniczne po terminie – jakie konsekwencje poniesie kierowca?

Zdarza się, że w natłoku codziennych obowiązków kierowcy zapominają o badaniu technicznym. Warto jednak pamiętać o wykonaniu go na czas. Badanie techniczne po terminie naraża kierowcę na niepotrzebne koszty. W przyjętej z początkiem roku 2021 nowelizacji przewiduje się karę w wysokości dwukrotnie wyższej składki dla posiadaczy samochodów, które trafiły na badanie techniczne po 30 dniach od wskazanego terminu. W przypadku kontroli drogowej, za brak ważnego badania technicznego pojazdu kierowca może zostać ukarany mandatem do 500 złotych. Policja lub Główny Inspektorat Transportu Drogowego mogą również zatrzymać dowód rejestracyjny. Ten można odzyskać, tylko wtedy, gdy kierowca wykona w ciągu siedmiu dni badanie techniczne. W przypadku, kiedy podejrzewa się, że pojazd stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego, może zostać odholowany na koszt właściciela auta.

Za brak ważnego badania technicznego kierowca może zostać ukarany mandatem do 500 złotych. Za brak ważnego badania technicznego kierowca może zostać ukarany mandatem do 500 złotych. 

Zgodnie z wprowadzonymi nowymi przepisami, właściciel samochodu ma możliwość zgłoszenia się na badanie techniczne przed czasem, niemniej jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanej daty. W momencie, gdy nie jesteśmy pewni do kiedy mamy ważne badanie techniczne pojazdu, możemy skorzystać z dostępnej w Internecie darmowej usługi „Mój Pojazd”. Posiadając zaufany profil, jesteśmy w stanie sprawdzić termin ważności przeglądu rejestracyjnego. Znajdują się tam również informacje o poprzednio wykonanych badaniach technicznych, a także wykrytych usterkach. Kierowca, logując się na swój profil, może uzyskać również informacje dotyczące rejestracji czy poszczególnych oznaczeń pojazdu.

Jeśli planujemy zakup używanego samochodu, warto skorzystać z usługi „Historia Pojazdu”, która działa na tej samej zasadzie. Dzięki niej mamy możliwość sprawdzenia, czy wybrane przez nas auto posiada ważne badanie techniczne. Istotną informacją dla potencjalnego kupca są także wykryte przez diagnostów usterki.

Powtórne badanie techniczne – teraz to możliwe

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadza również możliwość przeprowadzenia ponownego badania technicznego, w chwili, gdy zdaniem właściciela pojazdu sam przegląd został wykonany niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W celu przeprowadzenia badania jeszcze raz należy złożyć wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego. Posiadacz samochodu ma na to dwa dni od momentu wykonania badania technicznego.

Badanie techniczne pojazdu - cena

Każda Stacja Kontroli Pojazdów pobiera taką samą kwotę. Jej wysokość jest stała, we wszystkich punktach, ze względu na fakt, że jest ona prawnie regulowana przez przepisy ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury. W związku z wprowadzonymi zmianami w prawie o ruchu drogowym niewykluczone, że kwota pobierana za badanie techniczne ulegnie zwiększeniu. Warto pamiętać, że do poniższych cen wliczony jest 1 zł opłaty na rzecz CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz cen.

Rodzaj pojazdu

Cena

samochód osobowy

99,00 zł

samochód ciężarowy i specjalny do 3.5T

99,00 zł

autobus przeznaczony do przewozu
nie więcej niż 15 osób z kierowcą

99,00 zł

motocykl

63,00 zł

motorower

51,00 zł

ciągnik rolniczy

63,00 zł

badanie specjalistyczne pojazdu
przystosowanego do zasilania gazem
(kwota dodawana do podstawowej
opłaty za dany pojazd

64,00 zł

Opłaty za ponowne sprawdzenie mechanizmów zespołów w pojazdach, w których stwierdzono usterki podczas badań technicznych:

Rodzaj badania

Cena

ustawienie i natężenie świateł drogowych
i świateł mijania

14,00 zł

sprawdzenie toksyczności spalin

14,00 zł

działanie amortyzatorów jednej osi

14,00 zł

skuteczność i równomierność działania hamulców

20,00 zł

połączenie układu kierowniczego
oraz jałowego ruchu koła
kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00 zł

poziom hałasu

20,00 zł

geometria kół jednej osi

36,00 zł

wszystkie inne usterki łącznie

20,00 zł

Dodatkowe badanie techniczne – cena:

Skierowanie od starosty

Cena

gdy zachodzi podejrzenie, że pojazd
nie spełnia określonych warunków technicznych

20,00 zł

badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji

94, 00zł

ustalenie danych pojazdu na potrzeby rejestracji

64,00 zł

Skierowanie od organów kontroli ruchu drogowego

Cena

usterki lub warunki techniczne – za każdą usterkę
lub badany układ osobno

20,00 zł

badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji

94,00 zł

dane techniczne niezgodne ze stanem rzeczywistym

51,00 zł

Pozostałe badania dodatkowe 

Cena

badanie po montażu instalacji do zasilania gazem

114,00 zł

po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, które
powodują zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00 zł

badanie samochodu, który ma być używany jako taksówka

42,00 zł

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na badanie techniczne pojazdu?

Wybierając się na badanie techniczne, warto zabrać ze sobą najpotrzebniejsze dokumenty. Bardzo ważne, aby każdy właściciel pojazdu miał przy sobie dowód rejestracyjny auta. To niezbędny dokument, na podstawie którego identyfikuje się pojazd. Jest on o tyle istotny, ponieważ diagności znajdą w nim wszystkie najważniejsze informacje takie jak: marka, model samochodu, numer rejestracyjny.

Diagności na wykonanie badania technicznego potrzebują zazwyczaj nie więcej niż pół godziny.Diagności na wykonanie badania technicznego potrzebują zazwyczaj nie więcej niż pół godziny.

Ile trwa badanie techniczne?

Badanie techniczne wykonywane na Stacjach Kontroli Pojazdów zazwyczaj zajmuje diagnostom nie więcej niż pół godziny. Dla najbardziej wprawionych fachowców sprawdzenie stanu technicznego auta to zaledwie 20 minut. Jeśli chodzi o badanie techniczne motocykla, cała procedura jest jeszcze krótsza. Co za tym idzie, wizyta na Stacji Kontroli Pojazdów nie wymaga od posiadacza pojazdu umawiania wizyty z wyprzedzeniem. Niemniej jednak ze względu na komfort klienta niektóre firmy proponują takie rozwiązanie.