Zużyte opony to uciążliwe odpady, z którymi często nie wiadomo, co zrobić. Przydomowe składowanie ich większej liczby nie jest legalne, podobnie jak wyrzucenie do pierwszego lepszego kontenera na śmieci lub – co gorsza – wywiezienie do lasu. Sposób ich utylizacji określają specjalne przepisy, według których stare ogumienie musi zostać poddane recyklingowi, gdyż ich niewłaściwe zagospodarowanie szkodzi naszej planecie. Gdzie oddać stare opony, aby cała procedura odbyła się zgodnie z prawem i poszanowaniem środowiska naturalnego? 

Dla osób prywatnych są trzy zgodne z literą prawa, bezpieczne sposoby, które rekomendujemy w celu utylizacji opon samochodów osobowych.

Gdzie można oddać zużyte opony?

Warsztat samochodowy / zakład wulkanizacyjny – czy przyjmie zużyte opony?

Punkty wulkanizacyjne lub też serwisy są miejscami, w których możemy zostawić stare opony, w momencie ich wymiany na nowe. To wygodne, szczególnie dla osób regularnie odwiedzających wspomniane zakłady w związku z dokonywaną co sezon wymianą ogumienia w swoim pojeździe. Pozostawione, zużyte opony przekazywane są do recyklingu lub na odzysk materiałowy. Należy jednak pamiętać, że nie każdy punkt wulkanizacyjny lub serwis oferują swoim klientom możliwość zostawienia wyeksploatowanego ogumienia. Dobrze jest więc sprawdzić, gdzie oddać stare opony – skontaktować się z potencjalnym miejscem, zapytać o taką usługę i omówić wszelkie szczegóły, aby tuż po przyjeździe nic nas nie zaskoczyło. Warsztaty i zakłady wulkanizacyjne nie mają odgórnie wyznaczonej liczby opon, jaką można oddać do utylizacji, ale zwykle koszty wywozu wiążą się z dodatkową opłatą.  

Oponeo wychodzi naprzeciw klientom – odbiór zużytych opon za darmo

Kupując ogumienie na Oponeo, można bezpłatnie oddać zużyte opony w serwisie partnerskim. Wystarczy podczas składania zamówienia wybrać usługę "dostawa z montażem”, a następnie punkt, który oznaczony jest logiem kampanii Kręci nas recykling – zieloną oponą i hasłem DARMOWA UTYLIZACJA PRZY WYMIANIE. Jak to dokładnie działa? Więcej informacji w sekcji "Na czym polega EKO usługa Oponeo? Co oznacza darmowa utylizacja przy wymianie"?

Ile kosztuje utylizacja opon w serwisach partnerskich Oponeo? W tym przypadku nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat. Recykling ogumienia jest realizowany za pośrednictwem wyspecjalizowanego w tej dziedzinie Centrum Utylizacji Opon.

PSZOK/ MPSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Co zrobić z oponami? Alternatywą jest zawiezienie go do znajdującego się w każdej gminie lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Opony, które tam trafiają, muszą pochodzić od auta osobowego o całkowitej wadze 3,5 t i być wstępnie oczyszczone z największych zabrudzeń. Na powierzchni nie mogą znajdować się też żadne smary lub trudno zmywalne substancje. Jak wynika z przeprowadzonej przez Oponeo ankiety, 41% Polaków aktywnie korzysta z PSZOK-ów, a 29% badanych oddaje do nich stare opony, więc takie miejsca są jak najbardziej potrzebne. Ich lokalizację można sprawdzić na stronach internetowych miast i gmin.

Ile opon można oddać do PSZOK-u? Warto pamiętać, że każdy punkt ma swoje zasady, na jakich przyjmuje odpady, dlatego w sprawie utylizacji ogumienia warto najpierw zadzwonić do wybranego punktu i dowiedzieć się szczegółów.

Oddając opony w PSZOK-u zostaniemy poproszeni o przedstawienie określonych dokumentów. Najczęściej są to: opłata za media (woda, prąd, gaz) lub potwierdzenie naliczania tzw. opłaty śmieciowej.

Na terenie gminy funkcjonują również mobilne wersje PSZOK-ów, czyli MPSZOK-i. Prowadzą one odbiór zużytych opon – tylko w wyznaczonych dniach i godzinach. Zatrzymują się one w określonych punktach, do których należy dostarczyć zużyte ogumienie. Po więcej informacji na temat harmonogramu organizowanych zbiórek również należy zwrócić się do urzędu gminy. 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych / zbiórka odpadów organizowana przez gminy

Część gmin i miast umożliwia mieszkańcom oddanie zużytych opon (od pojazdów o łącznej masie do 3,5 t) w ramach cyklicznego wywozu śmieci wielkogabarytowych. Jednakże tak, jak w przypadku PSZOK-ów i MPSZOK-ów osoby decydujące się na skorzystanie z tej opcji najlepiej, aby skontaktowały się z odpowiednim działem w urzędzie i omówiły szczegóły. 

Pierwszorzędną kwestią, którą należy ustalić, jest to, czy opony to odpady wielkogabarytowe w świetle zasad lokalnej instytucji. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, zużyte ogumienie należy pozostawić w określonym i widocznym dla pracowników zajmujących się wywózką miejscu. Ile kosztuje utylizacja opon? W tym przypadku osoby prywatne i właściciele samochodów osobowych nie ponoszą dodatkowych opłat z tego tytułu, a liczba opon do oddania zazwyczaj nie jest ściśle określona. Warto jednak pamiętać, że nie oznacza to możliwości pozostawienia jednorazowo kilkunastu sztuk – wszystko musi odbywać się w granicach rozsądku. Jeżeli jednak w naszej okolicy ogumienie nie jest uznawane za śmieci gabarytowe, to nie należy porzucać go przy najbliższym śmietniku i łudzić się, że śmieciarka zabierze je wraz z innymi, większymi odpadami. Trzeba skorzystać z innego rozwiązania


FAQ


Gdzie oddać stare opony, które nie nadają się do dalszej eksploatacji? 

Jako osoba prywatna, możesz zostawić zużyte opony od samochodów osobowych:

  • w zakładzie wulkanizacyjnym, który prowadzi taką usługę (może wiązać się z dodatkową opłatą), 
  • w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) lub Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (MPSZOK), 
  • w wyznaczonym punkcie do utylizacji w ramach odbioru śmieci wielkogabarytowych (opcja ta dostępna jest w wybranych miastach i gminach). Najpierw należy upewnić się, czy dla danego miejsca zamieszkania odbiór uwzględnia opony samochodowe.

Warto wspomnieć, że żadne z powyższych rozwiązań nie dotyczy utylizacji opon rolniczych i ciężarowych. Nie są one przyjmowane w PSZOK-ach i MPSZOK-ach. Ich prawidłowym odzyskiem zajmują się specjalne firmy po uprzednim podpisaniu indywidualnej umowy. PSZOK nie przyjmuje odpadów, których liczba lub rodzaj wskazują, że pochodzą one z prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy można wyrzucić opony do śmietnika?

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wyrzucanie opon na śmietnik oraz składowanie ich na wysypiskach jest nielegalne! 

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy urząd miasta lub gminy uwzględnia ogumienie w ramach zbiórki śmieci gabarytowych. Można je wtedy pozostawić w wyznaczonym punkcie do odebrania.

 Czy opony to odpady wielkogabarytowe?

Komunalne śmieci wielkogabarytowe to odpady powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do standardowych pojemników. O to, ile opon można oddać na gabaryty i czy w ogóle są one do nich zaliczane, należy pytać w  odpowiednich działach urzędów miast i gmin.

 Ile kosztuje utylizacja opon?

W zakładzie wulkanizacyjnym koszty za oddanie zużytych opon ustalane są według wewnętrznego cennika. Zazwyczaj wahają się od 5 do 20 zł za sztukę. Aby mieć pewność, ile wyniesie nas taka usługa, warto zapytać w wybranym punkcie o obowiązujący wykaz cen. 

Z kolei punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów i ich mobilne odpowiedniki nie pobierają dodatkowych opłat z tytułu utylizacji opon. Możemy je zostawić po uprzednim okazaniu wymaganych dokumentów, czyli najczęściej opłaty za media (wodę, prąd i gaz) lub potwierdzenie naliczenia tzw. opłaty śmieciowej. Muszą one dotyczyć lokalu mieszkalnego, z którego pochodzą stare opony i być wystawione przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego. 

Ile opon na PSZOK? Ich liczba, jaką bezpłatnie można zostawić w punkcie, zależy od obowiązujących w danym regionie Polski zasad. Przeważnie na jedną osobę będzie to od 4 do 8 sztuk w ciągu roku. Należy mieć na uwadze, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, jak również ich mobilne wersje, gdzie oddajemy zużyte opony, rolniczych, ani ciężarowych modeli nie przyjmują. Ich utylizacja leży w rękach wyspecjalizowanej do tego celu firmy. 

Jeżeli dla danego miejsca zamieszkania w ramach wywozu śmieci wielkogabarytowych zbierane są opony, to usługa nie wiąże się z naliczeniem dodatkowych kosztów.

Czy wulkanizator zawsze przyjmie opony do utylizacji? Czy odbierze je ode mnie za darmo?

W świetle przepisów prawa wulkanizator nie ma obowiązku odbierania zużytego ogumienia. Odbiór opon jest możliwy w zależności od serwisu. Zwykle za oddanie starych będzie trzeba zapłacić, a cena ta waha się najczęściej między 5 a 20 zł za sztukę, w zależności od obowiązującego cennika.

Utylizacja opon rolniczych i ciężarowych – gdzie oddać ogumienie tego typu?

Tego typu opony w świetle ustawy o odpadach nie są uznawane za odpad komunalny. Ich właściciele muszą więc na własną rękę zadbać o odbiór zużytych opon, którym zajmuje się wyspecjalizowana firma po podpisaniu przez obie strony indywidualnej umowy. Większość gmin zamieszcza na swoich stronach internetowych wykaz „Punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon”, powstających w gospodarstwach rolnych.  

Ile kosztuje utylizacja opon rolniczych i ciężarowych?

W przypadku chęci oddania zużytych opon rolniczych i ciężarowych musimy liczyć się z wyższymi opłatami niż za ogumienie od samochodów osobowych. Średnio ceny wahają się między 400 a 2000 zł za tonę. Kwestia odpłatności ustalana jest indywidualnie przez każdy punkt świadczący taką usługę, dlatego koszty są bardzo różne. Ich wysokość wiąże się między innymi z liczbą czy wielkością opony z danej kategorii, odległością i naliczaną z tego tytułu opłatą transportową, jak również oceną ogumienia (czy jest ono natychmiast gotowe do utylizacji, czy wymaga odpowiedniego przygotowania). 

Ile kosztuje utylizacja opon osobowych i ciężarowych? Ceny za jedną sztukę zostały zestawione w poniższej tabeli.

Rodzaj oponyWaga (w zależności od wielkości)Koszty (za sztukę)
osobowa6-15 kg5-20 zł
ciężarowa30-80 kg12-160 zł

Gdzie oddać stare opony rowerowe?

Wyeksploatowane ogumienie rowerowe i modele o średnicy zewnętrznej nie większej niż 140 cm nie podlegają zakazowi składowania na wysypiskach odpadów ani specjalnemu procesowi odzysku, jak również bieżnikowaniu. Gdzie wyrzucić opony tego typu? Można zrobić to do pojemnika na odpady zmieszane. 

Jakie zagrożenia niesie nieprawidłowa utylizacja opon?

Według badań Instytutu Mechaniki Precyzyjnej używane do produkcji opon mieszanki gumowe zawierają długie łańcuchy polimerowe, które ulegają długotrwałej biodegradacji. W tym czasie problem nie znika, tylko pogarsza się, ponieważ ogumienie pozostawione w środowisku wydziela toksyczne mikroplastiki, zatruwające glebę i wodę. Są one zagrożeniem dla zdrowia i życia, nie tylko ludzi, ale także zwierząt, dlatego prawidłowe składowanie i utylizacja starych opon nie może pozostać obojętnością. Dotyczy to także tworzenia „dzikich wysypisk” będących dużym obciążeniem finansowym dla urzędów miast i gmin, które w konsekwencji mogą pobierać od mieszkańców dodatkowe opłaty np. za wywóz śmieci.

Co zrobić ze starymi oponami?

Zużyte opony mogą być wykorzystane na:

  • odzysk energetyczny,
  • recykling materiałowy,
  • bieżnikowanie. 

Co zrobić ze starych opon? Przekształcenie ich w ozdoby, np. doniczki ogrodowe czy huśtawki nie zawsze jest dobrym pomysłem. W wyniku oddziaływania wykorzystanych w procesie produkcji materiałów, te ulegają procesowi degradacji i w kontakcie z glebą są bardzo szkodliwe. Bardziej ekologicznym rozwiązaniem jest oddanie starych opon do odpowiedniego punktu, w celu ich utylizacji lub poddanie bieżnikowaniu i ponowne użycie. 

Co się dzieje z oddanymi oponami?

Co dzieje się z ogumieniem, kiedy zostanie oddane do punktu utylizacji? Jak wygląda proces jego przekształcenia? Odpowiedzi na ten temat znajdują się w szczegółowym artykule na temat recyklingu opon

opony od samochodów osobowych do recyklinguWarto wiedzieć, gdzie wyrzucić stare opony.

Obowiązujące w Polsce kary za wyrzucanie opon w miejscach do tego nieprzeznaczonych.  

Najczęstszą forma konsekwencji za wrzucanie opon w nieprzeznaczone do tego celu miejsce jest kara finansowa w myśl Art. 162. Kodeksu wykroczeń. Grzywna może wynieść od 20 zł do 5 tys. zł. W niektórych przypadkach służby mogą zastosować rygorystyczne rozwiązanie – pozbawienie wolności zgodnie z Art. 182. Kodeksu karnego na okres od trzech miesięcy do 5 lat. 

 Na czym polega EKO usługa Oponeo? Co oznacza darmowa utylizacja przy wymianie?

Gdzie oddać opony za darmo? Kupując nowe opony na Oponeo z usługą dostawy z montażem, w wybranych warsztatach na terenie całej Polski można bezpiecznie i nieodpłatnie pozostawić stare ogumienie. Zostanie ono prawidłowo zutylizowane we współpracy z Centrum Utylizacji Opon.  

W jaki sposób należy skorzystać z usługi? 

  1. Kup opony na Oponeo z opcją „Dostawa z montażem”.
  2. Wybierz jeden z warsztatów partnerskich oznaczony zieloną oponą i hasłem DARMOWA UTYLIZACJA PRZY WYMIANIE.

Oponeo darmowa utylizacja przy wymianie

  1. Do wybranego punktu dostarczone zostaną Twoje nowe opony. Wymień ogumienie w ramach wybranej przez siebie usługi dodatkowej i pozostaw stare w serwisie zupełnie za darmo.

 Czym zajmuje się Centrum Utylizacji Opon?

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. to największa w Polsce organizacja podejmująca działania na rzecz bezpiecznej i zgodnej z prawem utylizacji zużytego ogumienia, będącego kłopotliwym odpadem. Do jej zadań należy odbiór opon z punktów wymiany, jak również warsztatów samochodowych, a następnie poddanie procesom odzysku i recyklingu. Dzięki działaniom organizacji udało się zmniejszyć na terenie kraju liczbę nielegalnych wysypisk składujących ogumienie, na korzyść środowiska naturalnego.  

Instytucja została powołana do życia w 2002 roku z inicjatywy największych producentów opon w Polsce Bridgestone, Continental, Dębica, Goodyear, Michelin i Pirelli, będących jednocześnie udziałowcami Centrum.