Każdy kierowca myśląc o przyjemnej jeździe po mieście wymieniłby kilka zależności, które zmieniają podejście wielu z nas do przeprawy przez miejski zgiełk. Zły nastrój wywołują u polskich kierowców długie korki spowalniające ruch, drożyzna na parkingach, rosnące ceny paliwa i irytujący stan dróg. Czy na mapie Polski znajdziemy miejscowość przyjazną zmotoryzowanym?
W rankingu wzięliśmy pod lupę dziesięć największych miast w naszym kraju i usiłowaliśmy to ustalić.

W oparciu o dane przesłane przez Yanosik (liczba zgłaszanych kolizji oraz średnie prędkości poruszania się po miastach), informacje udostępnione przez Urzędy Miast oraz instytucje stref płatnego parkowania, stworzyliśmy ranking miast przyjaznych kierowcom. Jako kryterium oceny przyjęliśmy: średnie prędkości, z jakimi poruszają się kierowcy, udogodnienia oraz opłaty parkingowe, ilość zgłoszonych kolizji i koszt paliwa. 

Po przyjacielsku … w Szczecinie

Ranking ogólny - miasto najbardziej przyjazne kierowcom

 

W rankingu brane były pod uwagę największe miasta w Polsce. Zgodnie z wytyczonymi kryteriami, najprzyjaźniejszym miastem dla kierowców okazał się Szczecin. Sam szczyt listy zdobył dzięki wyraźnej przewadze nad pozostałymi miejscowościami, uzyskując 37 punktów na 40 możliwych. Zaraz za Szczecinem znalazł się Gdańsk, a  ex aequo na trzecim miejscu są Wrocław i Lublin. Na końcu rankingu jest Warszawa, która ze względu na liczbę uniedogodnień jest w naszej ocenie najmniej przyjazna kierowcom. 

 

Gdzie w żółwim tempie? Coś o prędkościach.

Przy tworzeniu rankingu prędkości, które kierowcy osiągają w poszczególnych miejscowościach, posłużyliśmy się informacjami udostępnionymi przez aplikację Yanosik. Dane zostały zebrane w dniach roboczych, pomiędzy 7:00 a 21:00 i dotyczyły całego 2016 roku. 

Ranking - najszybsze miasto

 

Prędkość jazdy to kryterium ogromnej rywalizacji między miastami. Bardzo zbliżone wyniki końcowe sprawiły, że finalnie uzyskaliśmy 5 miejsc, które obrazują szybkość z jaką jeździ się w danym mieście. Dla lepszego zobrazowania wprowadziliśmy rozróżnienie na tempo jazdy w centrum i w granicach miasta. W analizie niezbędne było ustalenie obszaru centrum, które dało obiektywne wyniki dla każdej miejscowości. Adresy punktów centralnych zostały ustalone za pomocą Open Street Maps.

 

Nazwa miasta Adres punktu centralnego Promień dla centrum [km]
Warszawa plac Defilad 1 2
Kraków ul. Bracka 12 1,5
Łódź Generała Romualda Traugutta 1 1
Wrocław Ofiar Oświęcimskich 23 1
Poznań Stary Rynek 5 1
Gdańsk Podwale Przedmiejskie 1
Szczecin plac Lotników 7 1
Bydgoszcz Stary Rynek 20-22 1
Lublin plac Zamkowy 2 1
Katowice Mickiewicza 6 1

 

Ranking prędkości uzyskiwanych przez kierowców w centrum miasta można podzielić na trzy grupy. Liderem są Katowice, gdzie poruszamy się ze średnią prędkością bliską 40 km/h. Sekretem tego tempa są średnicówka i autostrada A4, które rozładowują natężenia ruchu w centrum. Druga grupa to „spokojna trójka”, a więc: Gdańsk, Lublin i Bydgoszcz. Różnice prędkości osiągane w centrach tych miast są niewielkie i wynoszą trochę ponad 4 km/h. W ostatniej grupie znajduje się aż sześć miast.  Tempo przejazdu przez centrum zwalnia poniżej 30 km/h. Dla przykładu, na ostatnim miejscu rankingu znajduje się Wrocław, gdzie kierowcy nie przekraczają 26 km/h w trakcie jazdy miejskiej.

 

Ranking prędkości w centrum miasta

 

Sytuacja ulega zmianie poza centrum, gdzie samochody trochę przyspieszają. Omijając korki w okolicach śródmieścia, wielu kierowców dodaje gazu i sprawniej przeprawia się do celu. Czempionem jest Bydgoszcz, gdzie jeździ się niemalże 50 km/h. Zaraz za nią Lublin i Gdańsk, które podobnie, jak w pierwszym kryterium tej kategorii nie dały się wyprzedzić. U dołu listy znajdują się niespieszne trzy miasta: Poznań, Łódź i Warszawa. Zostały uznane za powolne, bo w granicach tych miejscowości licznik nie przekracza 41 km/h. 

 

Ranking prędkości w granicach miasta

 

Szybciej, ale czy bezpieczniej?

Ze względu na zróżnicowaną wielkość ocenianych miast, wyznacznikiem bezpiecznej jazdy była liczba zgłoszonych kolizji przeliczana na 1000 mieszkańców. Przy tworzeniu rankingu skorzystaliśmy z danych udostępnionych przez aplikację Yanosik.

 

Ranking - ilość kolizji w miastach

 

Z prędkością nie zawsze idzie w parze bezpieczeństwo, czego dowodem jest kolizyjna trójka: Warszawa, Katowice i Lublin. Chociaż w centrum stolicy kierowcy poruszają się z prędkością bliską 30 km/h muszą zachować szczególną ostrożność. Jest to bowiem miasto, które na tle pozostałych miejscowości wypadło najsłabiej pod kątem bezpieczeństwa. To właśnie w Warszawie odnotowano najwięcej zdarzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  Zaraz za kolizyjną stolicą są Katowice, gdzie kierowcy sprawnie przejeżdżający przez centrum znacznie częściej sygnalizują w aplikacji kolizje niż chociażby Krakowianie – uczestnicy mocno spowolnionego ruchu
po mieście.

Na uwagę zasługuje trzecie miejsce zajmowane przez Gdańsk. Chociaż kierowcy poruszają się  dość szybko (centrum: 35,23 km/h, poza centrum: 45,27 km/h), zachowują wzmożoną ostrożność na drogach. Najmniej kolizyjną jazdę odnotowano w Szczecinie, gdzie kierowcy przemieszczają się dość wolno (29,92 km/h w centrum i 43,61 km/h w granicach miasta), ale za to jeżdżą dużo roztropniej.

Yanosik bazuje na spostrzeżeniach kierowców, którzy uczestnicząc w ruchu, informują pozostałych użytkowników programu o utrudnieniach na drodze poprzez oznaczanie zdarzenia w aplikacji. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez innych uczestników ruchu. Dzięki temu pozyskane dane są miarodajne.

 

Czy istnieje przyjazna strefa płatnego parkowania?

Przyznawanie punktów za strefy płatnego parkowana było najbardziej złożone. Kryteria, które braliśmy pod uwagę w tym przypadku dotyczyły średnich kosztów, jakie ponosił kierowca. Brano tutaj pod uwagę ceny za pierwszą, drugą, trzecią i kolejną godzinę spędzoną na postoju w strefie płatnego parkowania w danym mieście. Kolejnym kryterium były udogodnienia, takie jak: abonamenty i zwolnienie z konieczności wnoszenia opłat kierowców jednośladów. Dodatkowe punkty otrzymywały miasta, w których strefa płatnego parkowania funkcjonuje 9 h lub krócej.

 

Ranking - udogodnienia w parkowaniu

 

Przyjazne zarówno dla naszej wygody, jak i portfela okazały się strefy parkowania w Katowicach i Szczecinie. Miasta różnią się tylko podejściem do entuzjastów jazdy jednośladem, zaś pozostałe parametry są bardzo zbliżone. Na uwagę zasługuje również Bydgoszcz, która plasuje się w pierwszej trójce, pobierając tym samym dość niskie opłaty parkingowe. To, co w większości miast jest już codziennością, w Katowicach nadal jest konieczne. Właściciele pojazdów na dwóch kołach tylko w tym mieście są zobowiązani zapłacić za parkowanie.

 

Ranking - opłaty w strefach płatnego parkowania

 

Stolica niestety i tutaj wylądowała przy końcu listy. Miejsce, jakie zajmuje w rankingu uzyskała m.in. za wysokość opłat parkingowych. Warto jednak zwrócić uwagę na kwestie abonamentów w mieście stołecznym, bo są one bardzo korzystne dla osób zameldowanych w Warszawie. Opłata wynosi jedynie 30 zł i daje możliwość korzystania ze strefy płatnego parkowania przez cały rok. Przyjazne podejście do kierowców jest jednak określone szczegółowymi wytycznymi, które muszą być zachowane (ściśle wyznaczony obszar parkowania, wskazania dotyczące pojazdu).

Po obliczeniach okazało się, że najdroższe parkingi ma Gdańsk. Zestawiając największą miejscowość Trójmiasta z Katowicami, które wypadają najkorzystniej, różnica średnich opłat parkingowych wyniesie ponad 1 zł. Dysproporcje te Gdańsk rekompensuje kierowcom poprzez szereg udogodnień: skrócone godziny funkcjonowania strefy, ogólnodostępność abonamentów.

 

Miasta spod znaku taniego baku

Miasto przyjazne kierowcom, to również perspektywa zaoszczędzenia pieniędzy. Najbardziej cieszy  ograniczenie wydatków na paliwo, aczkolwiek jego ceny na stacjach benzynowych mocno się różnią w ocenianych przez nas miastach. Przy tworzeniu tej sekcji rankingu posłużyliśmy się danymi udostępnionymi przez portal autocentrum.pl.  Analizie poddane zostały średnie ceny PB, ON i LPG, jakie zanotowano w poszczególnych miastach w 2016 roku. Aby wyniki były miarodajne, dane z 2016 roku zostały dodatkowo zestawione
z cenami z 2015 roku.

 

Ranking - ceny paliw

 

Prawdziwego asa w rękawie ma Lublin. W tej miejscowości kierowcy jeżdżą najtaniej! Litr benzyny kosztował średnio 4,33zł. W porównaniu ze stolicą, która w tym rankingu jest na samym końcu, kierowcy w Lublinie tankowali PB aż 8 groszy taniej! W skali roku to spora oszczędność. Właściciele diesli najwięcej zapłacili w Bydgoszczy, bo aż 4,29 zł/l. Posiadanie „ropniaka” jest dużo przyjemniejsze w takich miastach, jak Lublin i Szczecin, gdzie litr ON kosztował średnio 4,13 zł. Korzyści finansowe czerpią także właściciele aut, w których zamontowane są butle gazowe. Różnice w cenie pomiędzy analizowanymi miastami wahały się od 1-10 gr/dm3.

Żyjemy w przekonaniu, że wszystko drożeje, a dane zbierane podczas tworzenia tego rankingu są dowodem na to, że jesteśmy w błędzie. Okazuje się, że rok 2016 był czasem tańszego paliwa w stosunku do 2015. Największą różnicę odczuwają Gdańszczanie, którzy jeżdżąc samochodem w 2016 niezależnie od wybranego paliwa, płacili średnio 12% mniej niż w 2015.

Najkorzystniejsze spadki cen w 2016 roku zauważyli kierowcy samochodów z LPG. Dla przykładu: w Gdańsku posiadacze ekologicznych samochodów na gaz oszczędzali aż 32 gr na dm3, natomiast w Lublinie i Katowicach spadek ten wynosił 6%.

 

W jaki sposób przyznawaliśmy punkty?

Za każdą z wymienionych kategorii miasto mogło uzyskać od 1 do 10 punktów. Miejscowość z najlepszym wynikiem w danej kategorii uzyskiwało 10 punktów. Dalsza ocena przebiegała analogicznie: im gorszy wynik, tym niższa ocena. W przypadku, gdy wynik w danej dziedzinie wyszedł jednakowy, przyznawaliśmy taką samą liczbę punktów odpowiadającą danej miejscowości.  Przykładowo: dwa miasta po przeliczeniu punktów wypadły identycznie i zajęły ex aequo 2- gie miejsce. Otrzymują po 9 punktów każde.

Przy ocenie „stopnia przyjazności” w stosunku do kierowców brano pod uwagę takie czynniki, jak:

1. Prędkość poruszania się po mieście – w tej kategorii ocenialiśmy tempo poruszania się po mieście i w jego granicach. Suma punktów przyznana za te dwie zmienne dała wynik końcowy, na podstawie którego przyznawaliśmy punkty od 1-10.

2. Ilość kolizji – w każdym mieście była obliczana w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Im mniejsza liczba końcowa, tym więcej punktów uzyskiwało miasto.

3. Opłaty i udogodnienia parkingowe w SPP – ranking tej sekcji powstał po zsumowaniu punktów uzyskanych przez miasto w kilku kwestiach. Jedną z nich było określenie czasu funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Jeżeli został on skrócony poniżej 9h, miasto otrzymywało dodatkowe punkty. Punkty przyznawaliśmy również za średnie opłaty czasowe – im niższe, tym korzystniejsza była punktacja dla miasta. Oceniane miejscowości mogły otrzymać także dodatkowe punkty za wszelkie udogodnienia w strefie.

4. Ceny paliwa – zliczono średnie koszty z całego roku dla każdego rodzaju paliwa w danym mieście. Najwięcej punktów można było zdobyć za najtańsze paliwo, zaś wraz z rosnącą ceną, punktacja malała. 

 

Infografika do pobrania:  http://bit.ly/ranking-miast2017

Dane zebrane we współpracy z Yanosik.pl

Podobne badanie przeprowadziliśmy również w Wielkiej Brytanii, wyniki możesz sprawdzić pod adresem: https://www.oponeo.co.uk/tyre-article/ranked-the-most-car-friendly-cities-in-the-uk

Partnerzy akcji