Ranking miast przyjaznych kierowcom

Miasta przyjazne kierowcom Ranking miast przyjaznych kierowcom 2023

Raport przygotowali

oponeo.pl yanosik.pl

Kilka słów o rankingu

Ranking miast przyjaznych kierowcom to autorski projekt, którym Oponeo.pl chce podzielić się ze wszystkimi zainteresowanymi rozwojem terenów zurbanizowanych w naszym kraju.

Jego idea narodziła się w 2017 roku. Od tego czasu, co roku skrupulatnie gromadzone są możliwie najświeższe dane potrzebne do stworzenia rzetelnego kompendium, poruszającego istotne kwestie dla zmotoryzowanych. Ich zebranie oraz analiza są możliwe, dzięki zaangażowaniu specjalistów z Oponeo.pl oraz pomocy ekspertów i organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką transportu w miastach.

Swój wkład w projekt ma także system Yanosik – informacje zgłaszane bezpośrednio przez użytkowników dróg za pomocą tej aplikacji dają rzeczywisty obraz sytuacji na polskich drogach oraz zmian zachodzących w systemach komunikacji miast.

Metodologia

O tytuł miast najbardziej przyjaznych kierowcom rywalizują metropolie zakwalifikowane do jednej z dwóch grup:

 • powyżej 300 tysięcy mieszkańców
 • poniżej 300 tysięcy mieszkańców

W pierwszej znajdują się: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz oraz Lublin. Wśród aglomeracji z liczbą ludności poniżej 300 tysięcy są: Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, a także Gliwice.

Nasi eksperci kierują się zasadą „fair play”, w myśl której zawsze porównywane są ze sobą miejscowości w obrębie jednej grupy. Skonfrontowanie dużego i małego miasta – różnych pod wieloma względami – nie tylko nie dałoby miarodajnych rezultatów, ale byłoby także niesprawiedliwe.

Zasadniczą funkcję w Rankingu miast przyjaznych kierowcom pełni system punktowania. Każda miejscowość, która się w nim znajduje, zostaje rozpatrywana pod kątem kilku kryteriów, otrzymując stosowne noty. Początkowo były to:

 • osiągana prędkość jazdy w centrum i poza jego granicami
 • liczba odnotowanych kolizji w mieście
 • infrastruktura parkingowa
 • ceny paliw
 • koszty ubezpieczeń
 • koszty wymiany opon

Popularyzacja wypożyczania samochodów „na minuty”, jak również popyt na auta elektryczne i hybrydowe spowodowały, że te tematy także stały się obiektami zainteresowań naszych ekspertów. Od 2019 roku sprawdzają również rozwój miejskich systemów carsharingu, odnotowując, ile aut znajduje się we flotach popularnych operatorów. Dodatkowo, co roku aktualizowana jest także kwestia infrastruktury ładowania aut niespalinowych w poszczególnych miastach.

System oceniania

Przyjęte w rankingu skale prezentują się następująco – punkty od 1 do 9 zarezerwowane są dla większych miast, natomiast dla mniejszych obowiązuje pula „1-10”. Zwycięzcy zostają wyłonieni po zsumowaniu wyników cząstkowych ze wszystkich kategorii – im większa liczba punktów, tym wyższe miejsce w ogólnej klasyfikacji. Te miejscowości, które w swojej grupie powyżej i poniżej 300 tysięcy mieszkańców znajdą się na samym szczycie, otrzymują zasłużony tytuł miasta najbardziej przyjaznego kierowcom.

Analizowane aspekty

 • Prędkości jazdy

  Prędkości jazdy w centrum i w granicach miasta

  W tej kategorii miasta oceniane są pod względem najwyższych prędkości odnotowanych w centrum miasta i poza nim. Kierując się zasadą “najszybciej-najkorzystniej”, im większe prędkości, tym miasto otrzymuje więcej punktów rankingowych liczących się do ogólnej klasyfikacji.

 • Liczba kolizji

  Liczba kolizji

  Lepsze oceny przyznawane są miastom, w których liczba kolizji w ciągu roku przypadająca na 1000 mieszkańców jest najniższa.

 • Infrastruktura parkingowa

  Infrastruktura parkingowa

  Ta kategoria jest rozpatrywana pod kilkoma względami. Najkorzystniej oceniane są te miasta, w których obowiązują najniższe opłaty parkingowe, funkcjonowanie stref płatnego parkowania w przeliczeniu na godziny jest najkrótsze, systemy Park & Go, Park & Ride oraz Kiss & Go są najbardziej rozwinięte, a liczba dostępnych abonamentów różnego typu największa. Dodatkowy punkt można otrzymać za możliwość płacenia kartą w parkomacie.

 • Ładowanie samochodów

  Ładowanie samochodów elektrycznych

  Największą liczbę punktów otrzymują miasta, w których jedna stacja ładowania pojazdów elektrycznych przypada na najmniejszą liczbę kilometrów kwadratowych.

 • Carsharing

  Carsharing

  Najlepiej punktowane są miasta, w których przelicznik liczby aut dostępnych w systemie przypadających na tysiąc mieszkańców wypadł najkorzystniej.

 • Ceny paliwa

  Ceny paliwa

  Miasta, w których suma cen za litr trzech podstawowych rodzajów paliwa jest najniższa, otrzymują najwyższą notę. Adekwatnie zmniejsza się ona, jeżeli koszty zaczynają rosnąć.

 • Ubezpieczenie

  Ubezpieczenie

  Zasada punktowania w tej kategorii jest związana z rozróżnieniem stawek za OC w danym mieście dla trzech popularnych modeli aut. Im niższa średnia kwota wynikająca z sumowania cen za poszczególne auto, tym więcej punktów rankingowych otrzymuje miasto.

 • Koszty wymiany opon

  Koszty wymiany opon

  Ostatnią z analizowanych kwestii są koszty ponoszone z tytułu wymiany opon dla popularnego rozmiaru 205/55 R16. Im mniejsza średnia cena za komplet na felgę aluminiową i stalową, tym większa liczba punktów.