Niezależnie czy wyjeżdżamy swoim autem w interesach, czy podczas urlopu chcemy podróżować wypożyczonym samochodem, musimy przestrzegać przepisów obowiązujących na terenie danego państwa. Dotyczy to tak ruchu drogowego, jak również dokumentu, który uprawnia nas do kierowania pojazdem. Sprawdzamy, czy polskie prawo jazdy za granicą wystarczy, a także jakie zasady obowiązują obcokrajowców poruszających się po nadwiślańskich drogach.

Mężczyzna w okularach prowadzący samochód.Prawo jazdy jest niezbędnym dokumentem, jaki należy okazać podczas kontroli drogowej. 

Polskie prawo jazdy za granicą

Dla wielu dobrą wiadomością jest to, że na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) polskie prawo jazdy jest wystarczające, aby legalnie usiąść za kółkiem. 

We wszystkich krajach członkowskich od 2013 roku dokument uprawniający do kierowania pojazdami ma jednolitą formę plastikowej karty i niezależnie od miejsca wydania znajdują się na nim te same dane. Tak więc przykładowo polskie prawo jazdy na Litwie nie powinno budzić żadnych wątpliwości podczas kontroli drogowej. Z całą pewnością jest to duże ułatwienie, tak samo dla osób podróżujących bardzo często, jak i tych, którzy opuszczają kraj okazjonalnie.

Posiadanie krajowego dokumentu nie zwalnia nas jednak z przestrzegania przepisów ruchu drogowego funkcjonujących na terenie innego państwa, dlatego przed każdą podróżą należy zrobić rozeznanie. Warto dowiedzieć się, chociażby takich informacji, czy w danym kraju wymagane są opony zimowe, a jeśli tak, to w jakim okresie, albo co składa się na obowiązkowe wyposażenie auta. Zaskoczyć mogą nas też limity prędkości albo ruch lewostronny. Teoretyczna wiedza oraz właściwe przygotowanie do podróży pozwoli nam uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i wysokich mandatów wystawionych np. w euro.

Czy polskie prawo jazdy jest ważne w UK?

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mogą pojawić się wątpliwości co do tego, czy polskie prawo jazdy będzie tam uznawane, tak jak dotychczas. Do końca 2020 roku nic się w tej kwestii nie zmieni, a o tym, co będzie dalej zadecydują odpowiednie regulacje.

Międzynarodowe prawo jazdy

Świat nie kończy się na granicach UE, jednak ważność polskiego prawa jazdy poniekąd tak. Jeżeli wybieramy się w podróż poza kraje członkowskie, niezbędne może okazać się międzynarodowe prawo jazdy – w zależności od regulacji w danym kraju. Państwa, w których dokument ten jest ważny, to przede wszystkim strony Konwencji Genewskiej lub Wiedeńskiej. Jest to o tyle istotne, że o ile wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy jest jeden, to wzór dokumentu jest różny w zależności od konwencji. Dlatego też istnieje możliwość posiadania dwóch uprawniających do kierowania pojazdami książeczek – bo taka mają one formę, co szczególnie docenią osoby często przemieszczające się pomiędzy krajami i kontynentami. 

Od razu warto zaznaczyć, że dokument ten ważny jest przez 3 lata i jest on formą odpisu, więc w podróż koniecznie trzeba zabrać także polskie prawo jazdy.

Aby otrzymać prawo jazdy międzynarodowe musisz w starostwie powiatowym złożyć odpowiedni wniosek. Przygotuj też aktualne zdjęcie, ważne krajowe prawo jazdy, dowód osobisty oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Koszt, jaki poniesiesz to 35,50 zł, a okres oczekiwania to maksymalnie 3 dni robocze. Odpowiadając na nurtujące wielu pytanie – aby wypełnić procedurę ponowny egzamin na prawo jazdy nie jest wymagany.

Przed wyjazdem zawsze najlepiej jest zaczerpnąć wiedzy w ambasadzie danego kraju albo w rządowym serwisie internetowym. W niektórych przypadkach okaże się, że krajowy lub międzynarodowy dokument nam wystarczy, ale może też być tak, że niezbędne nam będzie lokalne prawo jazdy. Przykładowo, jeżeli posiadamy wizę turystyczną, polskie prawo jazdy w USA teoretycznie nie powinno budzić wątpliwości, jednak ze względu na różnice w regulacjach, w niektórych stanach rekomendowane lub nawet wymagane jest posiadanie dokumentu międzynarodowego. Może również zdarzyć się tak, że kategoria prawa jazdy ma znaczenie, jak ma to miejsce w Norwegii.

Zatłoczona ulica w Londynie, przejeżdzające autobusy i samochody.Wyjeżdżając za granicę należy dostosować się do lokalnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 

Zagraniczne prawo jazdy w Polsce

Lokalny dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów obowiązuje w Polsce, o ile został wydany na terenie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Przykładowo niemieckie lub czeskie prawo jazdy jest bezterminowo ważne na terenie Polski, więc nie ma konieczności posiadania wersji międzynarodowej.

W przypadku krajów spoza wymienionej strefy najlepszym rozwiązaniem  jest zasięgnięcie informacji na dedykowanych stronach rządowych. Obywatele państw, które podpisały konwencję wiedeńską, mogą legitymować się dokumentem wydanym w języku ojczystym, podlega to jednak określonym ograniczeniom.

Wymiana prawa jazdy na polskie

Można posiadać tylko jeden lokalny dokument – np. niemieckie prawo jazdy, uprawniający do kierowania pojazdem. Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie jest wymagane, jeżeli przebywa się na terenie Polski powyżej 185 dni. Okres ważności posiadanego już dokumentu wynosi 6 miesięcy, liczonych od uzyskania stałego lub czasowego pobytu. Restrykcje te nie dotyczą jedynie kierowców z państw członkowskich UE, EFTA oraz Szwajcarii.

Aby wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie, należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu miasta, urzędu dzielnicy lub starostwa powiatowego z wypełnionym wnioskiem oraz kompletem dokumentów, który znajdziesz na stronach internetowych tych instytucji.

Ważność ukraińskiego prawa jazdy w Polsce

Nasz sąsiad zza zachodniej granicy należy do grona państw, które obowiązuje umowa o ruchu drogowym podpisana w Wiedniu. Oznacza to, ukraińskie prawo jazdy w Polsce nie traci swojej mocy. Warto jednak wiedzieć, że wymiana prawa jazdy ukraińskiego na polskie jest niezbędnym krokiem dla osób, przebywających na terenie RP przez dłuższy czas, zgodnie z przedstawionymi wyżej wytycznymi.