Wiktor Zajkiewicz, właściciel serwisu Opony.net, wypłaci OPONEO.PL S.A. odszkodowanie w wysokości 95 tys. zł w wyniku podpisania umowy sądowej w procesie o bezprawne naruszenie praw majątkowych Spółki.

W styczniu 2010 roku firma OPONEO.PL S.A. wniosła do sądu sprawę przeciwko Wiktorowi Zajkiewiczowi wskazując, że właściciel serwisu Opony.net przejął i wykorzystał bazy danych dostępne w serwisie Oponeo.pl.

Szczegółowe przyczyny pozwu

Sprawa dotyczyła przejęcia bazy danych pojazdów, zawierającej 6 tys. pozycji i bazy danych 600 opisów produktów oraz naruszenia praw majątkowych związanych z layoutem i strukturą funkcjonalną strony Oponeo.pl, poprzez wykorzystanie ich w ramach serwisu Opony.net.

Informację o upodobnieniu serwisu Opony.net do Oponeo.pl firma uzyskała od użytkownika portalu należącego do OPONEO.PL S.A. W sierpniu 2009 roku wskazał on na forum Spółki na znaczące podobieństwo obu stron, co doprowadziło go do zmylenia w sprawie tożsamości serwisu Opony.net.

Po wnikliwej analizie konkurencyjnego serwisu odnotowane i notarialnie udokumentowane zostały wszystkie przejęte przez właściciela serwisu Opony.net elementy i części składowe serwisu Oponeo.pl. Nadto Spółka zleciła przeprowadzenie analizy porównawczej obu serwisów prof. dr hab. Januszowi Barcie i prof. dr hab. Ryszardowi Markiewiczowi z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspertyza prawna potwierdziła wcześniejsze ustalenia Oponeo.pl, zgodnie z którymi przy projektowaniu, wdrażaniu i prowadzeniu serwisu Opony.net, właściciel strony działał „w złej wierze” na szkodę OPONEO.PL S.A. bezprawnie przejmując i posługując się w obrocie handlowym przysługującymi Spółce prawami majątkowymi.

oponeo oferta targi

Bolesna lekcja na przyszłość

Wszystkie przejęte przez konkurencję produkty pracy są efektem rozwiązań na bazie długoletniego doświadczenia i autorskich pomysłów zespołu Oponeo.pl. Bazy danych i wszelkie funkcjonalności tworzone są w oparciu o indywidualne metodyki doboru i prezentowania parametrów – odmienne od stosowanych przez konkurencję.

Przejmowanie rezultatów prac OPONEO.PL S.A. miało charakter ciągły i systematyczny. Zmiany w serwisie, także błędy wprowadzane umyślnie dla celów dowodowych takie jak modele aut z fikcyjnymi silnikami, były pobierane na bieżąco do bazy serwisu Opony.net.

Pozwany, którego reprezentował m in. prof. dr hab. Ryszard Skubisz kwestionował roszczenie i wnosił o oddalenie powództwa, jednak w lutym br. na pierwszej rozprawie doszło do podpisania ugody sądowej, na mocy której pozwany musi zapłacić na rzecz OPONEO.PL S.A. kwotę 95 tys. zł. Zarząd OPONEO.PL S.A. zgodził się na podpisanie ugody ze względu na przeprowadzane obecnie intensywne prace rozwojowe i wdrażanie szeregu innowacyjnych projektów, w które zaangażowani są kluczowi pracownicy Spółki. W chwili obecnej są to dla OPONEO.PL S.A. strategiczne cele, a zawarta ugoda jest satysfakcjonująca jako chroniąca interesy firmy.

Wydawało się nieprawdopodobne, a jednak się udało

Proces miał charakter pionierski w polskim Internecie, bowiem niezmiernie rzadko poszkodowane firmy decydują się na kroki prawne związane z naruszaniem praw producenta baz danych w sieci z uwagi m in. na zawiłości dowodowe oraz skomplikowane metodyki wyliczania wartości odszkodowania za przywłaszczane bazy danych.

Spółkę OPONEO.PL S.A. w procesie reprezentował radca prawny Tomasz Ejtminowicz z MERITUM Kancelarii Radców Prawnych Ejtminowicz, Skibicki, Trojanowski i Partnerzy, specjalizujący się w prawie internetu, na co dzień współpracujący ze spółką Agora S.A. m in. w ramach portalu Gazeta.pl i innych przedsięwzięć internetowych.