Zasady korzystania z serwisu

Prawa autorskie

Właścicielem portalu www.oponeo.pl jest OPONEO.PL S.A. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa do baz danych, w zakresie informacji dostępnych w portalu oraz wysyłanych w newsletterze – w tym do artykułów, informacji, opisów i baz danych, przysługują spółce OPONEO.PL S.A.

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie opisanych wyżej materiałów bez pisemnej zgody spółki OPONEO.PL S.A.

Informujemy, iż wartość rynkową każdego z artykułów dostępnych w portalu spółka OPONEO.PL S.A. wycenia na kwotę 300 zł. W przypadku wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania któregokolwiek z tych artykułów bądź innych wyżej opisanych materiałów, spółka OPONEO.PL S.A. obciąży podmiot odpowiedzialny za takie działania roszczeniami o zapłatę trzykrotnej wartości wynagrodzenia należnego za dany materiał, stosownie do postanowień art. 79 ust 1 pkt 3) lit b) ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn zm]. Dodatkowo spółka OPONEO.PL S.A. zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, a także podejmowania kroków związanych ze ściganiem karnym przestępstw związanych z bezprawnym przywłaszczaniem jej praw.

Odpowiedzialność

Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie Informacyjny i w ten sposób powinny być traktowane. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis działał nieprzerwanie. Nie możemy tego jednak w pełni zagwarantować, dlatego zastrzegamy sobie prawo do czasowej przerwy lub ograniczenia dostępności do zasobów serwisu z przyczyn technicznych oraz z przyczyn niezależnych od Redakcji Serwisu. Redakcja Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość witryn, które zamieszczają odnośniki do serwisu oraz witryn, do których zamieszczone są odnośniki na stronie serwisu.

Przechowywanie danych osobowych i pliki cookies

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i plików cookies zostały zawarte w „Polityce prywatności”.