Ograniczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym niezależnie od pory dnia, koniec jazdy na zderzaku na autostradach oraz pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy, to najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jakie zostały wprowadzone przez rząd.  

Sprawdź, jakie zmiany czekają kierowców!

W listopadzie ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmiany zapowiadane były od dawna przez premiera Mateusza Morawieckiego. Koniecznie sprawdź, jakie nowe zasady będą obowiązywać od 1 czerwca 2021!

„Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć - jest to priorytet polskiego rządu” – powiedział minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk po przyjęciu nowelizacji ustawy.

Prędkość w terenie zabudowanym, w nocy nie pojedziemy szybciej niż 50 km/h

Ministerstwo Infrastruktury stawia sprawę jasno, dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym, z jaką kierowca będzie mógł poruszać się w nocy to maksymalnie 50 km/h. Resort zwraca uwagę, że zmiana ta skupia się przede wszystkim wokół pieszych, którzy są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Zmniejszenie prędkości ma korzystnie wpłynąć na poprawę poziomu bezpieczeństwa.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury zgodnie podkreślili również fakt, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym dozwolona prędkość w terenie zabudowanym wynosi 60 km/h.

Jedną ze zmian jest ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h.

„Z analiz badawczych wynika, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. Ponad 95 proc. pieszych ma szanse przeżyć wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd mniejszej niż 30 km/h, a szanse te bardzo spadają, gdy prędkość pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/h” – czytamy w komunikacie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 24.11.2020.

Obecnie prędkość w terenie zabudowanym, z jaką mogą poruszać się kierowcy w godzinach od 23:00 do 5:00 to 60 km/h. W ciągu dnia od 5:00 do 23:00 zmotoryzowanych obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Przyjęta nowelizacja ujednolica te różnice.

Koniec z niebezpieczną jazdą na zderzaku

Obowiązkowy dystans na autostradzie, to jedno z założeń nowego projektu nowelizacji. Zachowanie większej odległości pomiędzy pojazdami na autostradach oraz drogach szybkiego ruchu ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało rozwiązanie, w którym odległość pomiędzy pojazdami ma wynosić połowę aktualnej prędkości.

Przykład:

Kierowca, który porusza się z prędkością 100 km/h ma obowiązek jechać 50 metrów za poprzedzającym go pojazdem.

Resort wyjaśnia, że podobne rozwiązania zastosowano w wielu europejskich państwach. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury zwrócili również szczególną uwagę, że jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach ekspresowych i autostradach jest tak zwana jazda na zderzaku, czyli niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. Poza tym, jak wynika z policyjnych statystyk, do kolizji na tego typu drogach dochodzi głównie z powodu niedostosowania przez kierowców prędkości do panujących warunków, nieprawidłowego wyprzedzania czy złej zmiany pasa ruchu, a także z powodu zmęczenia prowadzącego pojazd. 

Proponowane zmiany w ruchu drogowym budzą jednak zastrzeżenia. Okazuje się, że nie ma obecnie narzędzi, które  pozwalają udowodnić kierowcy brak utrzymywania minimalnej dozwolonej odległości między pojazdami. Teoretycznie pomiar mógłby być wykonywany przez rozlokowane na trasie patrole policjantów z wydziału ruchu drogowego. Niestety, chociaż funkcjonariusze zostali wyposażeni w dokładne urządzenia do kontroli prędkości firmy TruCam, które posiadają także funkcję mierzenia odległości, nie zostały one zalegalizowane do tego celu. Aby zgodnie z prawem sprawdzać odległość między pojazdami konieczna jest legalizacja przez Główny Urząd Miar. 

Istnieje także inny sposób kontroli kierowców, którzy jeżdżą na zderzakach. W krajach europejskich do egzekwowania przepisu wykorzystywane są urządzenia stacjonarne. W Polsce również instaluje się tego typu przyrządy. Niestety obecnie jest ich za mało, a umieszczenie na drogach odpowiedniej liczby mierników potrwa bardzo długo.


Jazda na zderzaku jest bardzo niebezpieczna.

WAŻNE!

Obowiązek zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych nie będzie dotyczyć kierowców wykonujących manewr wyprzedzania.

Pierwszeństwo na pasach, czyli nowe prawa dla pieszych

Wchodząca w życie 1 czerwca 2021 nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym przewiduje zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie samego przejścia. Oznacza to, że pieszy zyska nowe prawa, dzięki którym ma być bezpieczniejszy na drodze.

Pieszy z pierwszeństwem na pasach.

Co z kierowcami? Zmotoryzowani będą musieli zmierzyć się z nowymi obowiązkami. Zaktualizowane przepisy zakładają, że kierujący pojazdem, poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, będzie zobowiązany do zmniejszenia prędkości w taki sposób, aby nie stanowić potencjalnego zagrożenia dla osoby znajdującej się na pasach lub wchodzącej na nie. Zmotoryzowani będą mieli również obowiązek ustąpienia pierwszeństwa osobie wchodzącej na przejście, a nie tylko znajdującej się na nim. Przepis ten ma dotyczyć pojazdów, z wyłączeniem tramwajów.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, Szymon Huptyś wyjaśniał:

„Kierowca będzie zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię nie tylko dla pieszych znajdujących się już na przejściu dla pieszych, ale również tych, którzy wchodzą na przejście”.

Obecnie kierowca, który zbliża się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na nim. Z kolei, z przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych wynika obowiązek zmniejszenia prędkości przez kierującego pojazdem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących.

„Dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko zostanie rozszerzony również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko. Na pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych spoczywał będzie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie”. – czytamy w komunikacie KRBRD Z 19.05.2021.

Zakaz używania telefonów komórkowych – nowy obowiązek pieszego

Osoby przechodzące przez jezdnię lub wchodzące na nią mają pierwszeństwo na pasach. Niemniej jednak piesi mimo, że dostali nowe prawa, będą musieli zastosować się do nałożonych na nich dodatkowych obowiązków. Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nakłada na osobę przechodzą przez przejście oraz wchodzącą na jezdnię lub torowisko jasno określone regulacje. Od 1 czerwca pieszy będzie musiał stosować się do zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową.

Pieszych przechodzących przez jezdnię obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

Od tej pory również pieszy przechodzący przez jezdnię czy torowisko lub wchodzący na nie ma obowiązek wykazania się szczególną ostrożnością. Polegać będzie on na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 czerwca 2021.