Menu

Informacje

Wypadki drogowe w Polsce – jest dobrze, lepiej nie będzie?

Aktualizacja: 06 sierpnia 2019
| OPONEO.PL

W Polsce od roku 2007 liczba wypadków na drogach cały czas malała. Dopiero w tym roku ta tendencja się zatrzymała. Nadal jesteśmy daleko za średnią unijną. Co zrobić, by to zmienić?

Wypadki samochodowe w Polsce – tak dobrze nie było nigdy

W 2017 roku było bardzo dobrze. Mniej wypadków samochodowych i ich ofiar, spadająca liczba jeżdżących „po kielichu”. Dane, udostępnione przez Komendę Główną Policji, mówią za siebie – w zeszłym roku doszło do 32705 wypadków, w których zginęło 2810 osób. W porównaniu do roku poprzedniego liczba wypadków spadła o 2,8 proc., a liczba ofiar śmiertelnych o 7,1 procenta.   

Choć w Polsce liczba wypadków cały czas spada, nadal jesteśmy w ogonie Unii

Szczególnie optymistyczna jest mniejsza liczba wypadków śmiertelnych. Dla porównania, dziesięć lat wcześniej, w 2007 roku, zginęło na drogach aż 5583 osób. To niemal dwa razy więcej! 

Wypadki po alkoholu – to zmora polskich dróg. W 2017 roku policjanci sprawdzili alkomatem 17,8 mln razy. 109405 kierowców jechało pod wpływem alkoholu, co daje 0,61 procent w stosunku do liczby kontroli. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił spadek o niemal 5 procent.

Czy wypadki po marihuanie są problemem polskich kierowców? Trudno powiedzieć, bo policja nie prowadzi takich statystyk. Wiadomo, że w 2017 roku kierowcy po narkotykach spowodowali 56 wypadków, w których zginęły 23 osoby. Rok wcześniej takich zdarzeń było o 11 mniej. 

Spadek liczby wypadków samochodowych jest optymistyczny, ale w całej Europie coraz mniej osób ginie w takich zdarzeniach. Jeśli zestawimy wypadki drogowe w Polsce z innymi krajami, możemy stracić optymizm. W 2016 roku w Polsce zginęło w ten sposób 79 osób na milion mieszkańców. W Czechach, państwie, które weszło z nami do Unii, jedynie 58 osób. Średnia dla EU to 51.   

Wypadki drogowe – o poprawę będzie trudno 

Policja podsumowała właśnie trzy pierwsze kwartały 2018 roku na drogach. Statystyki niemal nie drgnęły. Od początku roku do końca września doszło do 23287 wypadków drogowych, w których zginęło 1998 osób. Oznacza to spadek, względem trzech kwartałów 2017 roku, wypadków o 1,5 proc. oraz wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 1,1 proc.      

Statystyka jest nieubłagana. Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na miliard kilometrów, przejechanych zarejestrowanymi w danym kraju samochodami, Polska jest na końcu tabeli. Nasz współczynnik wynosi 14,5, przy czym średnia dla Unii Europejskiej to 5,9. W latach 2001-2017 udało nam się obniżyć liczbę wypadków śmiertelnych w Polsce o 49 procent przy średniej dla całej Unii 54 procent. Do tego Polska startowała z wyższego pułapu.  

Wypadki – Warszawa i inne duże miasta

 • Wypadki na drogach w stolicy zdarzały się w 2017 roku częściej niż rok wcześniej. Wzrost jest zauważalny. O ile w 2017 roku odnotowano 1075 wypadków samochodowych, rok wcześniej – 885. W ich wyniku w 2017 roku 45 osób zginęło i był to spadek o 13 osób względem roku 2016. Wynika więc z tego, że do wypadków dochodzi częściej, ale są mniej tragiczne w skutkach. 

 • Wypadki Kraków. W 2017 roku w stolicy Małopolski doszło do 1011 wypadków. Zginęło w nich 15 osób. W porównaniu z rokiem 2016 było 100 wypadków mniej.  

 • Wypadki Łódź. Policja nie przedstawiła danych dla miasta, ale dla całego województwa. Wynika z nich, że w 2017 roku doszło do 3787 wypadków (mniej o 443 niż w roku 2016). Ofiar wypadków śmiertelnych było tyle samo – 215. 

 • Wypadki Wrocław. Policjanci przygotowali zbiorczą statystykę dla całego województwa dolnośląskiego. W 2017 roku doszło tam do 2183 wypadków drogowych (spadek o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2016), w których zginęło 219 osób (spadek o 5,5 proc. w porównaniu z rokiem 2016). 

 • Wypadki Poznań. W 2017 roku doszło w Poznaniu do 900 wypadków. To dwa razy więcej niż rok wcześniej! Policja nie podaje jednak, ile osób zginęło w tych zdarzeniach.

W wypadkach w Polsce zginęło w 2017 roku 2810 osób

W wypadkach w Polsce zginęło w 2017 roku 2810 osób

Wypadki z udziałem pieszych

W zeszłym roku na polskich drogach zginęło 873 pieszych. Brali oni udział w 8197 wypadkach drogowych. To aż jedna trzecia wszystkich ofiar śmiertelnych. Piesi ponosili winę w 425 zdarzeniach. 

Rok wcześniej było 8461 wypadków z udziałem pieszych. Zginęło w nich 868 osób. Spadek od 2008 roku jest zauważalny, ale mógłby być szybszy.

Kiedy najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych? W okresie jesienno-zimowym. W 2017 roku zginęło w tym czasie 549 osób. Policjanci wiążą to z gorszymi warunkami panującymi na drodze.

Na tle Europy wyglądamy w tej statystyce słabo. Średnia w krajach europejskich to 11 zabitych pieszych na milion mieszkańców. W Polsce to 24 osoby, co daje nam czwarte miejsce od końca. Mniej niż 5 pieszych na milion mieszkańców ginie w Holandii i Danii.

Polska to jeden z nielicznych krajów Unii, w których pieszy ma na przejściu pierwszeństwo dopiero w momencie wkroczenia na jezdnię.      

Wypadki z udziałem rowerzystów 

W 2017 roku rowerzyści uczestniczyli w 4212 wypadkach (niemal 13 procent wszystkich wypadków). Zginęło w nich 220 osób (niecałe 8 proc. względem wszystkich ofiar). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba wypadków spadła o ponad 11 proc. Specjaliści łączą to z coraz większą siecią ścieżek rowerowych. 

Jednak wypadki z udziałem rowerzystów mają także drugie oblicze. Cykliści są czasami także sprawcami. W 2017 roku takich zdarzeń było 1546, a zginęło w nich 119 osób.

Do ponad 85 procent wypadków z udziałem rowerzystów doszło w obszarze zabudowanym. Jednak poza miastem były te najbardziej tragiczne – śmiertelne. W co szóstym takim zdarzeniu ginął rowerzysta. Największe zagrożenie stwarzają rowerzyści powyżej 60. roku życia, którzy spowodowali niemal jedną czwartą wypadków. Z winy dzieci do 14. roku życia miało miejsce 18 procent wypadków.

Co jest przyczyną wypadków drogowych?

Policjanci prowadzą bardzo skrupulatną statystykę. Wynika z niej, że w 2017 roku głównymi przyczynami wypadków samochodowych na prostych odcinkach były:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 3 536 wypadków

 • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 2 030 wypadków

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 1 933 wypadki

 • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 747 wypadków

 • nieprawidłowe wyprzedzanie - 967 wypadków

Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu to:

 • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 4 790 wypadków

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 1 240 wypadków

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 691 wypadków

Ponad 10 procent wypadków spowodowanych było „niedostosowaniem prędkości do warunków na drodze”. Co to oznacza? Że na przykład droga był pokryta śniegiem lub lodem, a kierowca jechał na oponach letnich 110 km/h (to tylko przykład). Firma Bridgestone, jeden z liczących się producentów opon na świecie, twierdzi, że bezpieczeństwo na drodze zapewnią jedynie opony sezonowe, stosowane zgodnie z przeznaczeniem. 

Wypadki na drogach – co zmienić? 

Sylwester Pawłowski z projektu edukacyjnego Świadomy Kierowca, w rozmowie, opublikowanej na jednym z portali, mówi o pozorowaniu działań. Politycy rozdali dzieciom 3 miliony odblasków, wcześniej zrobił to samo PZU. Do tego najwięcej dzieci ginie nie na poboczach, a w samochodach. Raporty NIK i Banku Światowego dokładnie opisują, co trzeba zrobić, by do wypadków na polskich drogach nie dochodziło tak często. 

Ta ostatnia instytucja w opracowaniu z 2013 roku proponuje, by w krajach Unii Europejskiej:

 • rozszerzyć edukację drogową w szkołach

 • zwiększyć liczbę policjantów na drogach

 • zwiększyć liczbę fotoradarów

 • poprawić stan infrastruktury drogowej

 • podwyższyć wysokość mandatów

Podziel się
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Oponeo na świecie
Belgique
(français)
België
(nederlands)
Česká republika
Deutschland
Éire
España
France
Italia
Magyarország
Nederland
Österreich
Slovenská republika
Türkiye
United Kingdom
USA