Sprawdzone już w wielu europejskich krajach przepisy w końcu zawitały także do Polski. Od 6 grudnia obowiązuje długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi ustaleniami „jazda na suwak” oraz formowanie „korytarza życia” są obowiązkowe dla wszystkich kierowców.

Sejm starej kadencji w listopadzie przyjął nowelizację przeważającą liczbą głosów. Aż 415 posłów poparło projekt, a jedynie 6 było przeciw i 2 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z zaleceniem ustawodawcy nowe przepisy ruchu drogowego weszły w życie po 21 dniach od ogłoszenia, czyli 6 grudnia 2019 roku.

Jaki wpływ na kierowców będą miały nowe przepisy?

Według Ministerstwa Infrastruktury regulacje mają na celu przede wszystkim usprawnienie ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Mają także ułatwić służbom porządkowym, zwłaszcza ratownictwu medycznemu, docieranie do miejsca zgłoszenia. Na kierowców nowe przepisy drogowe nakładają jednak dodatkowe obowiązki. Warto więc wiedzieć, jak zachować się w określonych sytuacjach, żeby uniknąć mandatu.

Korytarz życia

Choć kodeks drogowy od dawna zakładał obowiązek umożliwienia przejazdu dla pojazdu uprzywilejowanego, to dopiero teraz narzuca konieczność zostawiania wolnego korytarza w sytuacji natężonego ruchu. Wcześniej w dużej mierze zależało to od kultury jazdy samych kierowców. Nieraz jednak niekoordynowane zjeżdżanie po usłyszeniu sygnału alarmowego było źródłem wielu stłuczek lub innych niebezpiecznych sytuacji. Nowe przepisy nie tylko narzucają by tworzyć korytarz ratunkowy, lecz także regulują jak powinni zachować się kierowcy na poszczególnych pasach.

Przy wzmożonym ruchu korytarz ratunkowy może decydować o życiu lub śmierci.

W jaki sposób należy tworzyć korytarz życia? Przepisy są bardzo proste w zastosowaniu. Kierowca poruszający się skrajnie lewym pasem ma obowiązek zjechać maksymalnie do lewej krawędzi jezdni. Pojazdy znajdujące się na pozostałych pasach zmierzających w tym samym kierunku, powinny być ustawione maksymalnie jak to możliwe do prawej strony. W ten sposób formuje się pas wolnej przestrzeni, który umożliwi szybki przejazd służb.

Nie od dziś wiadomo, że sprawnie utworzony korytarz ratunkowy na autostradzie może uratować ludzkie życie, jednak teraz zastosowanie znajdzie on także w codziennym ruchu miejskim, na zatłoczonych skrzyżowaniach czy w godzinach szczytu.

Warto tu także zaznaczyć, że poza uprzywilejowanymi pojazdami, dostęp do korytarza mają także zarządcy dróg oraz pomoc drogowa biorące udział w akcji ratowniczej. Dla pozostałych pojazdów korzystanie z niego jest zabronione. Po nowelizacji kwestie te reguluje ustawa o ruchu drogowym. 

Jazda na suwak

Sposób organizacji ruchu zakładający płynne przenikanie się pasów powinien być standardem na drogach. Jazda na suwak, inaczej jazda na zakładkę lub zamek, pozwala ograniczać blokowanie pasa ruchu, co wpływa na zmniejszenie częstotliwości i natężenia korków. O tym, jak wielki wpływ ma płynna jazda samochodem na spalanie paliwa, nawet nie trzeba wspominać.

Wystarczy prosta przeszkoda na drodze, by jazda na suwak miała sens.

Niestety, kultura jazdy w Polsce nie zawsze zakłada to rozwiązanie. Z tej też przyczyny ustawodawca zdecydował się na regulację tego aspektu życia drogowego przepisami prawa.

Na czym polega metoda zamka błyskawicznego? Nowe przepisy precyzyjnie określają zasady ruchu drogowego dla poszczególnych pojazdów, gdy z jakieś przyczyny dochodzi do ograniczenia pasów ruchu (któryś zanika lub jest ograniczony przez przeszkodę).

  • W sytuacji, gdy jedziemy dwupasmową drogą, a jeden z pasów ulega ograniczeniu, kierowca z pasa na którym jazda jest kontynuowana ma obowiązek tuż przed przeszkodą udostępnić możliwość przejazdu dla jednego pojazdu z zanikającego pasa.

  • Jeśli więcej niż jeden pas jest ograniczany należy bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu udostępnić przejazd po jednym pojeździe najpierw z prawej, następnie z lewej strony.

Szczegóły precyzuje prawo ruchu drogowego.


Gdzie wysłać film z wykroczeniem drogowym

Byłeś świadkiem, jak ktoś łamie przepisy o ruchu drogowym? Zgłoszenie wykroczenia drogowego możesz przesłać na adres mailowy wraz z nagraniem do komendy Policji odpowiedzialnej za region, w którym doszło do zdarzenia.