Indeks nośności

Indeksy nośności
Indeks nośności (Li - load index) informuje o tym jakie jest dopuszczalne obciążenie dla konkretnego modelu opony, przy jeździe z maksymalną, dopuszczoną przez producenta prędkością. Wartości obu wskaźniki umieszczane są na ogumieniu. Sposób w jaki możesz je odczytać znajdziesz w opisie oznaczeń opon.
index
nośności
60-87
nośność
250-545
kg
index
nośności
88-115
nośność
560-1215
kg
index
nośności
116-143
nośność
1250-2725
kg
index
nośności
144-170
nośność
2800-6000
kg
60 250 88 560 116 1250 144 2800
61 257 89 580 117 1285 145 2900
62 265 90 600 118 1320 146 3000
63 272 91 615 119 1360 147 3075
64 280 92 630 120 1400 148 3159
65 290 93 650 121 1450 149 3250
66 300 94 670 122 1500 150 3350
67 307 95 690 123 1550 151 3450
68 315 96 710 124 1600 152 3550
69 325 97 730 125 1650 153 3650
70 335 98 750 126 1700 154 3750
71 345 99 775 127 1750 155 3875
72 355 100 800 128 1800 156 4000
73 365 101 825 129 1850 157 4125
74 375 102 850 130 1900 158 4250
75 385 103 875 131 1950 159 4375
76 400 104 900 132 2000 160 4500
77 412 105 925 133 2060 161 4625
78 425 106 950 134 2120 162 4750
79 437 107 975 135 2180 163 4875
80 450 108 1000 136 2240 164 5000
81 462 109 1030 137 2300 165 5150
82 475 110 1060 138 2360 166 5300
83 487 111 1090 139 2430 167 5450
84 500 112 1120 140 2500 168 5600
85 515 113 1150 141 2575 169 5800
86 530 114 1180 142 2650 170 6000
87 545 115 1215 143 2725

Opony motocyklowe

index
nośności
20-49
nośność
80-185
kg
index
nośności
50-79
nośność
190-437
kg
index
nośności
80-110
nośność
450-1060
kg
20 80 50 190 80 450
21 82,5 51 195 82 475
22 85 52 200 83 487
23 87,5 53 206 84 500
24 90 54 212 85 515
25 92,5 55 218 86 530
26 95 56 224 87 545
27 97,5 57 230 88 560
28 100 58 236 89 580
29 103 59 243 90 600
30 106 60 250 91 615
31 109 61 257 92 630
32 112 62 265 93 650
33 115 63 272 94 670
34 118 64 280 95 690
35 121 65 290 97 730
36 125 66 300 98 750
37 128 67 307 99 775
38 132 68 315 100 800
39 136 69 325 101 825
40 140 70 335 102 850
41 145 71 345 103 875
42 150 72 355 104 900
43 155 73 365 105 925
44 160 74 375 106 950
45 165 75 387 107 975
46 170 76 400 108 1000
47 175 77 412 109 1030
48 180 78 425 110 1060
49 185 79 437

Indeks nośności

Indeks nośności jest bardzo ważną cechą opony. Informacje o indeksie nośności znajdują się na ścianie bocznej opony przy innych oznaczeniach (obok rozmiaru i indeksu prędkości). Indeks nośności jest przedstawiony za pomocą liczby, która odpowiada maksymalnemu obciążeniu, jakie może być przeniesione przez oponę przy maksymalnej dopuszczanej prędkości opony. Indeks nośności jest oznaczony za pomocą anglojęzycznego skrótu LI (Load Index).

Informacje o zalecanych do danego modelu oponach z przypisanymi im indeksami prędkości i nośności możesz znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

Istnieje również sposób na szybkie dopasowanie odpowiedniego indeksu nośności opon dla Twojego auta bez zaglądania do instrukcji. Jeśli opona posiada indeks nośności 90, oznacza to, że obciążenie tej opony nie może przekraczać 600 kg. Jeśli pomnożysz tę liczbę przez liczbę opon w samochodzie, powinieneś otrzymać wartość nieznacznie większą niż dopuszczalna masa całkowita Twojego samochodu z pełnym obciążeniem. Informację tę znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym w polu F1.

Pod żadnym pozorem nie wolno montować opon o niższym indeksie nośności niż zalecany przez producenta pojazdu. Zastosowanie niższego indeksu nośności może mieć bardzo poważne konsekwencje i jest karalne. Opona z zaniżonym indeksem prędkości szybko ulegnie zużyciu, a samochód będzie niestabilny podczas jazdy. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że taka opona wystrzeli podczas szybkiej jazdy, co może skończyć się utratą panowania nad pojazdem i bardzo poważnym wypadkiem. W przypadku kolizji drogowej ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z powodu niedostosowania odpowiednich opon do samochodu.

Narzędzie „indeks nośności” zawiera tabelę, w której wyjaśnione są liczby odpowiadające poszczególnym obciążeniom podanym w kilogramach. Skorzystaj z naszego narzędzia i dobierz do swojego pojazdu opony z odpowiednim indeksem nośności.

Informacje o plikach cookies


Dlaczego oponeo