Menu

Technologie informatyczne

E-commerce

Głównym źródłem dochodów OPONEO.PL S.A. jest działalność e-commerce. Rozwiązania własne z dziedziny IT, stanowią o przewadze konkurencyjnej firmy. Procesy biznesowe dotyczące sprzedaży, planowania dostaw, logistyki i produkcji są w pełni wspierane przez systemy rodzaju CMS, ERP, CRM oraz elementy BI. Wszystkie obszary działalności firmy mają odzwierciedlenie w jednym scentralizowanym systemie OPONEO ControlCenter, na którego granicach działają podsystemy w postaci produktów firm zewnętrznych, m.in. do obsługi księgowości i magazynu.

Beneficjentem OPONEO ControlCenter są Internauci oraz użytkownicy wewnętrzni – pracownicy firmy. Każdy z nich dostaje specjalistyczne narzędzie, umożliwiające pracę grupową.

Obszary systemowe

Utrzymanie technicznego systemu informacyjnego jest procesem ciągłym, w który zaangażowana jest połowa zespołu OPONEO, którego 30% to specjaliści IT.

Utrzymanie systemu obejmuje trzy obszary. Część Użytkowników systematycznie aktualizuje bazy danych niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania biznesu, np. bazy produktów i samochodów. Kolejny obszar obejmuje infrastrukturę i administrację sprzętem informatycznym. Modyfikacja procesów biznesowych, rozwój nowych koncepcji i funkcjonalności stanowi trzeci zakres działań, których celem jest (pełne) utrzymanie systemu.

Zakres aplikacji

OPONEO ControlCenter jest wielowarstwowym systemem bazodanowym, opartym na technologiach Microsoft .NET. Użytkownicy wewnętrzni dostają narzędzia w postaci Windows Forms (klasyczne okienka Windows), łączące się z centralną bazą, opartą na Microsoft SQL Server. Wyłoniono również obszar usług bezobsługowych, np. do integracji stanów magazynowych. Ze względu na szybko zmieniające się wymagania biznesu, co za tym idzie, charakteru gromadzonych informacji, stworzono narzędzie do zarządzania warstwą środkową, czyli warstwą dostępu do danych.

Zaplecze serwerowe

System działa w środowisku wirtualnej serwerowni opartej na VMware ESX oraz Windows Server. Technologia ta minimalizuje koszty pracy przy jednoczesnym wzroście jakości zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem. Struktura sieci LAN oparta jest na redundantnych urządzeniach, przeznaczonych do rozwiązań o wysokiej dostępności z wbudowaną inteligencją do wykrywania ataków i równoważenia obciążenia serwerów.

Oponeo na świecie
Belgique
(français)
België
(nederlands)
Česká republika
Deutschland
Éire
España
France
Italia
Magyarország
Nederland
Österreich
Slovenská republika
Türkiye
United Kingdom
USA