Mentalność polskiego kierowcy zmienia się. Coraz powszechniejszy jest w niej nacisk na bezpieczeństwo własne i pasażerów. Doceniamy zalety stosowania opon sezonowych.

Pomimo tego, że w Polsce nie ma przepisów skłaniających do stosowania opon zimowych, jak np. w Niemczech, zaczynamy rozumieć konieczność stosowania opon sezonowych. We wrześniu zeszłego roku OBOP przeprowadził badania, z których wynika, że ponad połowa Polaków (55%) dokonuje sezonowej wymiany opon.

Badanie wykazało, że więcej niż połowa polskich kierowców przynajmniej raz w ciągu roku zmienia opony letnie na zimowe lub odwrotnie. Przypominamy, że opony należy wymieniać dwa razy do roku: na sezon zimowy oraz letni. W tym roku zima przyszła nieco szybciej niż zwykle, dlatego namawiamy, by już teraz wymienić opony letnie na zimowe. Nie dajmy się zwieść tzw. okresowym ociepleniom, ponieważ nocami temperatura często spada poniżej zera, a poranne mgły osadzają szadź. Opony letnie w takich warunkach drogowych nie spełniają już wymogów bezpieczeństwa.

Czy zmieniał Pan/i opony w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Czy zmieniał Pan/i opony w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podstawa: N=359, Polacy posiadający co najmniej jeden samochód w gospodarstwie domowym.

Co robimy z oponami po ich zdjęciu z samochodu?

Polacy najchętniej przechowują zmienione opony we własnym domu lub mieszkaniu (80% respondentów). Tylko co dziesiąty Polak (10%) wyraża chęć pozostawiania opon w miejscu ich wymiany, dlatego warto wspomnieć kilka słów o prawidłowym przechowywaniu opon w warunkach domowych.

Jeszcze w warsztacie, przy wymianie opon należy domagać się, by serwis oznaczył dokładnie, która opona gdzie była zamontowana. Ma to duże znaczenie, bo przy następnej wymianie opon, będzie można zastosować rotację, by dłużej używać jednego kompletu opon. Następnie opony należy umyć wodą i oczyścić z wszelkich brudów, kamyków, substancji ropopochodnych mogących rozpuszczać gumę, itp. Po tym zabiegu opony należy wysuszyć. Opony powinny być składowane w wietrzonym i suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej. Należy zwrócić uwagę, by opony były daleko od wszelkich substancji chemicznych rozpuszczalników, ropy oraz daleko od źródła ciepła (o ile pomieszczenie jest ogrzewane). Szczegółowiej zostało to opisane w artykule "Przechowywanie opon".

Ile sezonów użytkuje Pan/i jeden komplet opon zimowych/letnich?

Ile sezonów użytkuje Pan/i jeden komplet opon zimowych/letnich? Podstawa: N=198, respondenci, którzy dokonali przynajmniej jednej zmiany opon w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jak Polacy użytkują opony?

Polacy starają się użytkować opony jak najdłużej – dwie trzecie badanych (66%) użytkuje je 3 sezony lub więcej. Prawdopodobnie wiąże się to z faktem, że prawie 70% respondentów przy zakupie wybiera opony fabrycznie nowe, zarówno w przypadku opon letnich, jak i zimowych.

Pamiętajmy, jeśli chcemy, aby opony służyły nam jak najdłużej należy o nie dbać: systematycznie sprawdzać poziom ciśnienia w kołach, najlepiej co dwa tygodnie, co 5 tysięcy kilometrów należy sprawdzać w serwisie poziom wyważenia kół. Również niewłaściwe przechowywanie opon może szybko odebrać naszym oponom ich właściwości, czyniąc je bezużytecznymi.

Prezentowane dane pochodzą z danych pilotażowych pochodzących z badania MotoFinance Track, które było realizowane w badaniu OMNIMAS przeprowadzonym przez TNS OBOP w okresie 21 – 25 sierpnia 2008 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18 lat i więcej. Łącznie przeprowadzono 951 wywiadów.